Výhody

Všetky ocenené značky ťažia z rozsiahlych služieb a výhod programu GREEN BRANDS:

Výhody/ Benefity:

  • Dôkaz pre verejnosť, že sa ocenená spoločnosť resp. produkt vyznačuje produkciou šetrnou k životnému prostrediu a trvalo udržateľným riadením.
  • Zlepšenie renomé a dôvery, ľahšie získavanie zákazníkov.
  • Väčšia konkurencieschopnosť.
  • Posilnenie imidžu spoločnosti / produktu v spoločnosti.
  • Zníženie prevádzkových nákladov a výrobných nákladov, okrem iného vďaka efektívnemu využitiu zdrojov v produkčných procesoch.
  • Zvýšenie motivácie zamestnancov.
  • Zdokumentované odlíšenie od konkurencie.
  • Cerifikované uznanie ekologicky udržateľných opatrení u ocenených značiek.

Pečať kvality

Pečať kvality GREEN BRAND je registrovanou certifikačnou známkou EÚ pre ekologickú udržateľnosť vyznačujúcou sa nezávislým, transparentným a neutrálnym systémom hodnotenia.

Tu nájdete ďalšie informácie o našej pečate kvality.

Certifikát

Každá ocenená značka dostane certifikát o získaní pečate GREEN BRANDS a oprávnenie ju užívať v uvedenom období. Odovzdanie certifikátu je aj prvá dobrá príležitosť pre získaniu mediálnej pozornosti.

Tu nájdete príklady odovzdanie certifikátov oceneným značkám

Publikácia

Všetky ocenené značky / spoločnosti v príslušnej krajine sú predstavené v rozsiahlej, exkluzívnej publikácii.

Výroba publikácie je klimaticky neutrálna. Používajú sa iba produkty šetriace zdroje. Publikácia GREEN BRANDS je vydávaná vo vysokom náklade a je distribuovaná prostredníctvom, asociácií, mediálnych partnerov alebo priamym predajom. Publikácia je navyše zadarmo zasielaná ústavom pre výskum trhu, tlačovým agentúram, obchodným komorám, hospodárskemu tlače, ministerstvám, univerzitám, knižniciam a vybraným lídrom z marketingových a reklamných agentúr.

Ocenené značky získajú niekoľko výtlačkov publikácie, ktorá je vynikajúcim nástrojom pre internú a externú komunikáciu ekologickej udržateľnosti značky. Na požiadanie ju možno tiež vytlačiť s obalom vyrobeným na mieru, ktorý je doplnený logom podniku.

Tu si môžete prelistovať vydané publikácie.

Záverečné podujatie – galavečer

Vrcholom každého dvojročného procesu je slávnostné udeľovanie ocenení GREEN BRANDS a zároveň je v príslušnej krajine ocenená osobnosť GREEN BRANDS za daný rok.

Tu nájdete fotografie z našich záverečných ceremónií.

Tu nájdete videá z našich záverečných ceremónií

Táto udalosť je tiež skvelou príležitosťou na nadväzovanie kontaktov s početnými hosťami z oblasti podnikania, politiky či rôznych združení alebo so zástupcami médií.

V Rakúsku je tiež udeľovaná cena Rakúskej environmentálnej žurnalistiky v štyroch kategóriách – pozri: https://www.umweltjournalismus-preis.at

Ďalším míľnikom je udelenie zvláštnej ceny GREEN BRANDS našim mediálnym partnerom, pretože víťaza vyberajú priamo spotrebitelia.

Mediálne pokrytie je široké: udalosť je vysielaná a propagovaná prostredníctvom internetu, tlače a televízie. Týmto spôsobom sa môže široká verejnosť dozvedieť o ocenení GREEN BRANDS a záväzku značiek k udržateľnosti a ochrane klímy.

Organizovanie galavečera je klimaticky neutrálne a šetrné k životnému prostrediu.

Médiá

GREEN BRANDS spolupracuje s mediálnymi domami, vydavateľstvami, online médiami. Cieľom je zabezpečiť oceneným značkám vyššie povedomie a mediálny záujem, a to nielen u spotrebiteľov, ale aj u obchodných partnerov. PR aktivity dodatočne zaisťujú pozornosť u médií, spotrebiteľov a v priemysle.

Tu nájdete ďalšie informácie o našich mediálnych partneroch

Naše rozsiahle aktivity na sociálnych médiách hrajú samozrejme tiež dôležitú úlohu. Odkazy na naše platformy sociálnych médií nájdete na konci strany aj v záhlaví tejto webovej stránky.

Poradenstvo

Program GREEN BRANDS vznikol s cieľom zamerať sa na klimatickú krízu, životné prostredie a udržateľnosť vo veľkom meradle a upozorniť na spoločné úsilie spoločností a značiek o pozitívnu zmenu.

Vďaka validačnému procesu sú dokumentované slabé miesta značiek v relevantných oblastiach ochrany životného prostredia, a tieto výsledky tak môžu veľkou mierou prispieť k vytvoreniu povedomia o potrebnej zmene správania a výrobných procesov. Z toho plynúce poznatky môžu vďaka reštrukturalizácii viesť okrem iného k značnému zníženiu prevádzkových a výrobných nákladov.

Podniky tak majú možnosť vypracovať v rámci školení a workshopov cesty k riešeniu a zlepšenie svojej úrovne „indexu GREEN BRANDS„. Workshopy sú organizované nezávislou spoločnosťou, ktorá sa zameriava na podnikové poradenstvo týkajúce sa ochrany klímy a trvalo udržateľného rozvoja.

Tieto podujatia sú dostupné nielen podnikom a značkám, ktoré už majú ocenenie GREEN BRANDS, ale najmä tým podnikom a značkám, ktoré nedosiahli požadované hranice „indexu GREEN BRANDS„, a tak v prvom kole minuli cieľ – zisk ocenenia GREEN BRANDS. Podniky a značky totiž musia mať plnú podporu vo svojom úsilí v ochrane životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja, aby sa v budúcnosti kvalifikovali na zisk ocenenia GREEN BRANDS.

Značky, ktoré už titul GREEN BRAND dostali, majú byť schopné zlepšiť úroveň svojho indexu prostredníctvom cielených vzdelávacích opatrení a každoročne dokumentovať, že ciele spoločnosti a značky neustále usilujú o dodržiavanie ekologických a udržateľných opatrení.