Česká republika

V ČESKEJ REPUBLIKE bol prvý cyklus (GREEN BRANDS Czech Republic 2019/2020 a 2020/2021)  zavŕšený v novembri 2020. Pre pandémiu ochorenia COVID-19 sme nemohli slávnostná ceremoniál zorganizovať. Uskutoční sa v roku 2021.

Aktuálny proces udeľovania ocenenia GREEN BRANDS Czech Republic 2021/2022 sa rozbieha!

Nominované firmy a značky priebežne dostávajú všetky potrebné informácie a niektoré sa už zapojili do výberového procesu. Prvé z firiem/výrobkov už ocenenie dostalo, alebo sú v procese posudzovania.

Tým značkám, ktoré tento proces už raz úspešne absolvovali, ponúkame opätovným posudzovaním šancu na opakovaný zisk ocenenia a značky kvality s jednou hviezdičkou!

>   Ocenené značky GREEN BRANDS Czech Republic 2019/2020 resp. 2020/2021 

Aktuálne informácie o GREEN BRANDS Czech Republic nájdete na webovej stránke krajiny www.green-brands.cz

Kontakt

Agneša Gašperanová
NODE5, Radlická 180/50
150 00 Praha 5 – Smíchov
+420 228 883 583
czech@Green-Brands.org