Švajčiarsko

Porota – konečný rozhodovateľ

V rámci celosvetovo jedinečného trojfázového procesu oceňovania ekologicky udržateľných značiek je konečné rozhodnutie o ocenených spoločnostiach na členoch poroty. Kontrolujú všetky predložené validačné dokumenty vrátane príslušných hodnotení a robia nezávislé rozhodnutia. Porota je zložená z odborníkov a vysokých predstaviteľov podnikateľských, vedeckých, mediálnych, agentúrnych a environmentálnych združení. Predstavujeme vám členov poroty súčasného procesu validácie vo Švajčiarsku:

Prof. Dr. Claus-Heinrich Daub

Docent, Institute for Management / University of Applied Sciences Northwestern Switzerland University of Economics

GREEN BRANDS prispieva ako jedna z renomovaných značiek kvality na trhu k budovaniu dôvery u spotrebiteľov a vyzýva ich, aby viac uvažovali o svojom nákupnom správaní a častejšie si vyberali udržateľné značky a výrobky. Významne prispieva k ekologickému správaniu a zmene hospodárskeho systému smerom k cirkulárnej ekonomike a zároveň zvyšuje nároky pre spoločnosti, ktoré lipnú na zastaralom ekonomickom myslení.

Sabina Döbeli

Konzultantka, docentka a poradkyňa pre trvalú udržateľnosť a kultúru

Zdravá príroda, prosperita, kreativita, inovácie a ekonomický rast v harmónii – takto vidím svet hospodárstva v budúcnosti. Trvalo udržateľné myslenie a konanie je životný postoj a základ podnikateľského úspechu. V centre pozornosti pritom vždy stojí človek.

GREEN BRANDS pomáha firmám vytvárať trvalo udržateľnú spoločnosť, kde majú budúce generácie rovnaké šance ako my.

Ruth Hofmann

Redaktorka časopisu oliv. ( Rakúsko/ Švajčiarsko)

Je rozumné a dôležité, aby podniky nevyrábali iba „zelené“ finálne produkty, ale aby posudzovali a nastavovali všetky svoje procesy z hľadiska trvalej udržateľnosti. Iba tak bude celý reťazec tvorby udržateľných hodnôt optimalizovaný. GREEN BRANDS ponúka spoločnostiam silný a nezávislý nástroj na posúdenie a zhodnotenie svojich firemných postupov. Len vďaka opakovanej implementácii tohto procesu môžu svoj pokrok aj merať a ostať motivovaní aj do budúcnosti.

 

Dr. Kathrin Muff

Docentka na Business School v Lausanne

Ako konzultantka pomáham firmám, ich vedúcim pracovníkom a správnym radám, aby videli trvalú udržateľnosť v správnom svetle. Ako základ svojich obchodných aktivít, a aby boli nielen „zelená značka“, ale priniesli aj ďalšie pozitíva pre spoločnosť.

Ako členka poroty GREEN BRANDS využívam aj know-how, ktoré som opísala vo svojej najnovšej odbornej publikácii „Five Superpowers for Co-creators“. Staviam na 20-tich rokoch medzinárodných skúseností v biznise v oblasti stratégií a manažmentu v Austrálii, USA, Rusku, východnej Európe a Holandsku. Ako rodená Švajčiarka som predtým pôsobila 10 rokov ako dekanka Business School v Lausanne.

 

Sven Thali

Nezávislý firemný konzultant (SUSTAINABILITY PARTNERS)

My, spotrebitelia, tvoríme našimi dnešnými rozhodnutiami, ako bude vyzerať svet zajtrajška. Chceme záruky, že naše konanie prinesie pozitívne výsledky. Aké myšlienky a kritériá nám to však zaručujú? Slúžia na to napríklad rôzne ocenenia. S prísnymi kritériami a požiadavkami, na základe ktorých si môžeme povedať: Áno! Táto firma si je vedomá svojich rizík a vedome sa vydala na cestu udržateľnosti.

Kristine Schulze

Vedúca úseku Corporate Responsibility, Helvetia Gruppe

Značka kvality GREEN BRAND ako ochranná známka uznaná v EÚ zabezpečuje, aby sa zodpovedné „trvalo udržateľné“ značky viditeľne odlišovali od konkurencie. Sú to firmy, ktoré vo svojom segmente dosahujú niečo výnimočné a ich aktivity uznávajú aj spotrebitelia. Nie sú vzormi iba v oblasti udržateľnosti a sociálnych štandardov, ale ich výrobky sa vyznačujú obzvlášť ekologickými vlastnosťami.

Moritz Teriete

Výkonný riaditeľ Sustainable Food Systems GmbH

Pokiaľ ceny výrobkov neodrážajú všetky sociálne a ekologické náklady, s ktorými je spojená ich výroba spotreba, sme odkázaní na spotrebiteľov, aby sa pri nakupovaní vedome rozhodovali pre trvalo udržateľné výrobky. Tu GREEN BRANDS ponúkajú užitočné informácie a cennú pomoc pri rozhodovaní.