fbpx

Publikácia

Všetky ocenené značky/firmy danej krajiny predstavujeme vo veľkoformátovej exkluzívnej publikácii.

Výroba je klimaticky neutrálna. Využívajú sa výlučne produkty, ktoré šetria prírodné zdroje.

Publikáciu GREEN BRANDS vydávame vo vysokom náklade a distribuujeme ju prostredníctvom združení, mediálnych partnerov, resp. aj priamo. Publikáciu navyše bezplatne zasielame inštitútom pre výskum trhu, tlačovým agentúram, obchodným komorám, hospodárskym periodikám, ministerstvám, univerzitám, knižniciam a vybraným vedúcim osobnostiam z marketingových a reklamných agentúr.

Ocenené značky tiež obdržia výtlačky publikácie a získajú s ňou tiež jedinečný nástroj na internú a externú komunikáciu. Na želanie ju vieme vyhotoviť aj s firemnou obálkou.

Knihu si môžete objednať priamo u GREEN BRANDS za 35 € vrátane poštovného. Ozvite sa nám na office@green-brands.org

Naše publikácie si môžete prelistovať aj v elektronickej podobe!

GREEN BRANDS Germany 2019
K otvoreniu kliknite na obálku publikácie

GREEN BRANDS Austria 2018
K otvoreniu kliknite na obálku publikácie

GREEN BRANDS Germany 2017
K otvoreniu kliknite na obálku publikácie

GREEN BRANDS Austria 2016
K otvoreniu kliknite na obálku publikácie

GREEN BRANDS Germany 2015
K otvoreniu PDF (65 MB) kliknite na obálku publikácie

GREEN BRANDS Austria 2014
K otvoreniu PDF (65 MB) kliknite na obálku publikácie

GREEN BRANDS Germany 2013
K otvoreniu PDF (62 MB) kliknite na obálku publikácie

GREEN BRANDS Austria 2012
K otvoreniu PDF (55 MB) kliknite na obálku publikácie