Ako vznikli GREEN BRANDS

Iniciátor a výkonný riaditeľ 
Norbert R. Lux

Od nápadu až po uskutočnenie

Dlhé roky pôdsobil úspešne v medzinárodnom marketingu obchodných značiek a práve táto etapa života priviedla Norberta Luxa k myšlienke založiť GREEN BRANDS. Narodil sa v roku 1956, čo so sebou určite prináša aj poriadnu dávku životných skúseností a poznatkov, ktoré inšpirovali tohto „nemeckého rakúšana“ (narodil sa v Norimbergu, rodičia pochádzajú z Rakúska) aby venoval všetku svoju energiu a pozornosť trvalej udržateľnosti a a ochrane životného prostredia. Alebo tento záujem vznikol už v detstve, keď ho rodičia od malička viedli k plnohodnotnej strave, biopotravinám a ukazovali mu krásy prírody?

A to v časoch, keď výrazy „udržateľnosť“, „biopotraviny“ a „zelení“ ešte patrili k cudzím slovám. Vyštudovaný špeciálny pedagóg s dlhoročnou praxou sa vždy zaujímal o prírodu a ďaleké krajiny. Norbert Lux preto skoro opustil svoje pôvodné zameranie a po cestách na „druhý koniec“ našej planéty sa zaradil k prvým autorom turistických príručiek o Austrálii, Novom Zélande, Havajských ostrovoch a ďalších krajinách. Bohaté skúsenosti s nádhernou prírodou na iných kontinentoch zohrali kľúčovú úlohu pri neskoršom výbere zamerania.

Zo záľuby sa tak prirodzene stala profesia a popri prednáškach s premietaním diapozitívov po Rakúsku a Nemecku organizoval Norbert Lux aj cesty na piaty kontinent a Južným moriam..

Výchova štyroch detí a dramatická zmena klimatických podmienok a (ochrany) životného prostredia, ktorú jeho otec predpovedal už v roku 1970, spôsobili, že Norbert Lux venoval týmto témam čoraz väčšiu pozornosť.

Kríza tiež znamená príležitosť pre nové výzvy! Po celosvetovej kríze cestovného ruchu (dôsledkom 11. septembra 2001, vírusu SARS a vojny v Iraku v roku 2003) práve táto skúsenosť formovala ďalšiu fázu profesného života Norberta Luxa. Začal spolupracovať s medzinárodnou organizáciou Superbrands, kde bol poverený udeľovaním ocenení pre najlepšie značky v Nemecku a Rakúsku.

V roku 2007 dostal už spomínaný nápad na iniciatívu GREEN BRANDS. Nezabudol však počúvať svoje okolie a zúročiť doterajšie poznatky! Nielen priatelia a príbuzní, ale najmä zástupcovia oceňovaných značiek Superbrands ho „varovali“, aby neboli vždy oceňované a podporované „iba“ tie „najväčšie a najlepšie“ značky ako pri Superbrands, ale najmä tie, ktoré to myslia s trvalou udržateľnosťou a ochranou životného prostredia naozaj vážne!

Realizácia

Celé štyri roky napokon trvalo, kým sa v marci 2011 začal prvý proces udeľovania ocenenia GREEN BRANDS! Je to náhoda, že práve v Rakúsku? Ale kdeže! Predchádzali tomu nespočetné konzultácie a brífingy v Nemecku a v tejto alpskej krajine.

Jedna vec bola jasná hneď od začiatku: len vďaka spojeniu odborných poznatkov a externých síl bude možné vytvoriť seriózny a transparentný proces. A iba taký proces môže byť udržateľný. Na míle vzdialený nechvalne známym „greenwashingu“ kampaniam, ktoré už dnes pôsobia skôr ako výstraha.

Zámer„spájať sily a kompetencie“ v oblasti trvalej udržateľnosti čo najlepšie a najefektívnejšie sa podarilo dosiahnuť práve vďaka vynikajúcej spolupráci s partnermi z Rakúska. Nebola to náhoda! Skôr dôkaz, že aj v malej republike pod Alpami môže vzniknúť niečo veľké! Predovšetkým podpora a poradenstvo partnerov ako ALLPLAN/ClimatePartner Austria, SERI (Sustainable Europe Research Institute), ako aj kompetentní členovia poroty umožnili vybudovať rešpektovaný proces certifikácie ekologicky udržateľných značiek.

Už počas prvého dvojročného procesu udeľovania ocenenia v Rakúsku, začali GREEN BRANDS pôsobiť v roku 2012 aj v Nemecku, kde sa taktiež stretla veľmi kompetentná porota. Iba s jej pomocou sa aj tu podarilo úspešne ukončiť prvé dvojročné obdobie.

Norbert Lux tak dosiahol významný úspech, keď založil celosvetovo jedinečný trojstupňový hodnotiaci proces pre udržateľné značky a premenil tak svoj sen na realitu. V súčasnosti prebiehajú jednania aj s potenciálnymi partnermi z mnohých ďalších krajín (od Európy po Čínu, v Indii, Singapure, Indonézii, Hong Kongu…). Myšlienku a poslanie GREEN BRANDS však nesmie ohroziť žiadna „unáhlená činnosť“. Aj v tomto smere sa kladie veľký dôraz na to, aby nevhodne zvolená spolupráca neohrozila celý program a priviedla filozofiu GREEN BRANDS do problémov.
Organizácia dnes oceňuje ekologicky udržateľné značky v Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, Švajčiarsku, Bulharsku, Slovinsku, Slovensku a v Českej republike.