Metodika

Celosvetovo jedinečný, trojfázový proces oceňovania ekologicky udržateľných značiek GREEN BRANDS je dostupný v kategóriách Spoločnosti, Produkty, Potraviny a Poskytovatelia služieb.

Cyklus každého validačného procesu GREEN BRANDS pre danú krajinu trvá dva roky. To znamená, že udelená pečať kvality má tiež maximálnu dobu platnosti dva roky.

Dvojročný cyklus je ukončený slávnostným podujatím, kde si všetky ocenené značky danej krajiny prevezmú ocenenie.

Okrem značiek je tiež v danej krajine ocenená aj Osobnosť GREEN BRANDS.

Okrem značiek je tiež v danej krajine ocenená osobnosť GREEN BRANDS.

Postup udeľovania ocenení zahrňuje tri fázy:

Nominácia

Validácia

Rozhodnutie poroty

Nominácia – prvý krok k získaniu ocenenie GREEN BRANDS

Nominácie sú vykonávané rôznymi spôsobmi, aby do nášho procesu bolo zapojené čo najširšie  spektrum značiek všetkých veľkostí a odvetví (spoločnosti / produkty / potraviny / poskytovatelia služieb / asociácie)

Prieskum trhu 

Štúdia vykonaná v spolupráci s renomovaným inštitútom pre prieskum trhu Ipsos identifikovala v 62 rôznych kategóriách také značky, ktoré sú podľa názoru opýtaných vnímané ako šetrné k životnému prostrediu, ekologické a udržateľné, a sú preto „zelenými značkami“.

Záujmové združenia / mimovládne neziskové organizácie

Mnohé malé a stredne veľké spoločnosti / značky sa roky / desaťročia záväzne dodržujú princípy ekologicky udržateľného podnikania a túto filozofiu zaviedli do svojho každodenného obchodného života. Spotrebitelia ich vnímajú ako menej prestížne, a to predovšetkým vďaka ich „nedostatočnému“ budovaniu značiek, a preto sa v prieskumoch vyskytujú len zriedka alebo vôbec. Nominácia mimovládnych organizácií alebo záujmových skupín je preto považovaná za veľmi dôležitú a cennú.

Mediálni partneri 

Naši mediálny partneri sa podieľajú na nomináciu značiek podľa vlastného procesu hodnotenia (aj prostredníctvom svojich čitateľov, divákov).

Porota

Členovia poroty môžu tiež nominovať spoločnosti / produkty / služby / asociácie a tiež jednotlivca na titul osobnosť GREEN BRANDS.

Tým sa zabráni trendu, aby sa uplatnili iba veľké, dôležité a známe značky, nie malé a stredne veľké spoločnosti, ktoré možno implementujú a praktizujú filozofiu GREEN BRANDS oveľa lepšie, intenzívnejšie a dlhodobejšie.

Značky ocenené GREEN BRANDS

Značky, ktoré už ocenenie GREEN BRANDS získali, majú možnosť nominovať spoločnosti / produkty, pretože majú prehľad, kto v ich „lige“ je vhodným kandidátom pre úspešné absolvovanie celého procesu.

Validácia – srdce celého procesu

Nominované značky dostanú oznámenie a výzvu k účasti na procese validácie.

Vezmite na vedomie kritériá vylúčenia

Zúčastnené spoločnosti dostanú príslušné dotazníky / katalóg kritérií, ktoré vyplnia a nasleduje proces hodnotenia. Dotazníky boli vytvorené v spolupráci s medzinárodným vedeckým inštitútom udržateľnosti SERI (Viedeň), nezávislou poradenskou spoločnosťou pre ochranu klímy a udržateľnosť ALLPLAN, ClimatePartner Austria (Viedeň) a členmi poroty. ALLPLAN a SERI kontrolujú a hodnotia validáciu, vrátane všetkých podporných dokumentov a certifikátov. Pre zistenie správnosti faktov a údajov vyplnených značkami v dotazníkoch, môžu byť vykonané náhodné kontroly na mieste, a rovnako značky môžu dostať ešte dodatočné otázky.

Výsledok hodnotenia predstavuje úroveň „indexu GREEN BRANDS“.

Všetky zúčastnené značky získajú transparentný výsledok validačného konania a kompletné vyhodnotenie. Iba pri dosiahnutí a prekonaní úrovne 51% indexu GREEN BRANDS má značka šancu získať ocenenie GREEN BRANDS, a to na základe rozhodnutia odbornej poroty, ktorá má posledné slovo pri udelení ocenenia GREEN BRANDS.

Dotazníky k certifikácii 

GREEN BRANDS na stiahnutie:

Rozhodnutie poroty – posledný krok k oceneniu

Všetky značky, ktoré sa priblížia alebo prekročia stanovenú minimálnu úroveň „indexu GREEN BRANDS Indexu“, budú postúpené porote na posúdenie. Porota má konečné právo veta a môže schváliť alebo odmietnuť ocenenie značky pečaťou GREEN BRAND. To znamená, že aj keď spoločnosť dosiahla požadovanú hodnotu indexu GREEN BRANDS, môže byť rozhodnutie odbornej poroty negatívne, keď zistí závažné porušenie ekologickej udržateľnosti značky. Na druhej strane môže byť pečať GREEN BRANDS udelená aj značke, ktorá aj keď tesne, nedosiahla úroveň 51%.

V oboch prípadoch môže všeobecné posúdenie spoločnosti, súčasné projekty alebo dodatočné informácie zavážit pri konečnom rozhodnutí o udelení ocenenia.

Všetky ocenené značky získavajú široký balík služieb a výhod.

Prínos ocenenia GREEN BRANDS dokumentujú početné vyjadrenia odborníkov:

„Štátnych značiek kvality v oblasti životného prostredia vzniklo zatiaľ iba málo. Zato existuje viac súkromných organizácií, ktoré sa snažia túto medzeru zaplniť. Certifikáty ako Bio, MSC, FSC predstavujú dobré náznaky, ako informovať spotrebiteľov o výrobných predpisoch a podporovať ich v tom, aby bol ich konzumný život environmentálne a sociálne prijateľný. Získanie týchto označení kvality je však často spojené s vysokými nákladmi a z náročného certifikačného procesu profitujú skôr veľkí hráči, než malé a stredné podniky. V tejto oblasti sa angažuje GREEN BRANDS a prináša serióznu, finančne únosnú a zrozumiteľnú alternatívu, ktorá má potenciál, aby priniesla svetlo do džungle rôznych označení trvalej udržateľnosti.

Pri určovaní noriem pre „zelené značky“ (GREEN BRANDS) stojí v popredí myšlienka, že nejde iba o jednotlivé kritériá, či je niečo pozitívne pre životné prostredie alebo či produkt neobsahuje určité škodlivé látky. Nech sú tieto aspekty akokoľvek dôležité: skutočne zelené značky sa musia k tejto environmentálnej výzve postaviť v širšom zmysle“.

„Zviditeľnenie environmentálnej trvalej udržateľnosti“

Už dlhé roky uvažujeme v inštitúte SERI o tom, ako by mohli firmy informovať zákazníkov o  využívaní prírodných zdrojov, ktoré je spojené s výrobou ich produktov. Pri tom sa nesústreďujeme iba na „neobnoviteľné zdroje energií“, ale aj na tie „obnoviteľné“. Lebo plochy, na ktorých rastú, sú obmedzené, a musíme ich využívať opatrne. To isté platí pre čerstvú dostupnú vodu: aj voda sa v globálnom kolobehu tvorí vždy nanovo, je však – rovnako ako dobrá pôda – v podstate obmedzená a nesmie sa nadmerne využívať.

Presne o to sa zaujíma GREEN BRANDS: v procese validácie kladie otázky, ako spoločnosti zaobchádzajú s prírodnými zdrojmi vo všetkých rozhodujúcich kategóriách. Táto snaha je veľmi dôležitá a môžeme iba dúfať, že aj štát a EÚ čoskoro stanovia podobné kritériá. Kým sa tak neudeje, potrebujeme súkromné iniciatívy ako GREEN BRANDS, ktoré sa ako nezávislé a medzinárodné organizácie budú orientovať na marketing značiek a prispejú k transparentnosti na našich „zelenajúcich sa“ trhoch a k tomu, aby „greenwashing“ nezničil dôveru spotrebiteľov.

Pri vypracovaní štandardov bolo pre náš inštitút SERI obzvlášť dôležité, aby všetky firmy/značky, ktoré sa chcú stať súčasťou rodiny GREEN BRANDS, mohli doložiť, že to s ekológiou myslia skutočne vážne. Kritériá však nemajú zabezpečiť iba environmentálne „smerovanie“, cieľom je, aby ich mohli splniť aj malé podniky bez toho, aby stratili kvalitu.

Práve pri menších spoločnostiach a v obchodných aktivitách je dôležité pozrieť sa aj za plot vlastnej firmy a dbať na tzv. „ekologický batoh“, teda kompletné využitie zdrojov pri výrobe, používaní a likvidácii jednotlivých produktov. Environmentálne a sociálne relevantné je všetko, čo spoločnosť so svojím reťazcom tvorby hodnôt dosiahne. Proces oceňovania GREEN BRANDS, ktorý dnes používame, je dôležitý krok na tejto ceste, na ktorú by sa mali každý rok vydať ďalší a ďalší. Do budúcnosti uvažujeme aj o začlenení sociálnych a hospodárskych kritérií.

„Environmentálna trvalá udržateľnosť sa musí stať mainstreamom“

Zo skúseností vieme, že trvalá udržateľnosť sa v malých firmách prejavuje inak ako vo veľkých, a že štrukturálna udržateľnosť malých spoločností často nie je dostatočne ocenená a tak nikdy nebýva hodnotená. Týmto spoločnostiam zvyčajne chýbajú skúsenosti a zdroje, aby svoju vlastnú značku úspešne predávali, a tiež im chýba pozornosť médií. Avšak práve tieto malé firmy konajú priekopníckym spôsobom mnohokrát neuveriteľné veci, aby napriek všetkým prekážkam vysadili mnoho malých zelených rastliniek, ktoré dnes všade vyrastajú zo zeme.

Jednou z najväčších výziev našej doby je podporovať také firmy, ukázať ich svetu a pomôcť im, aby dokázali priniesť ďalší a hlbší prínos k skutočnej trvalej udržateľnosti – nielen v environmentálnej, ale aj sociálnej oblasti. Môžeme tak podnietiť významný obrat smerom k trvalej udržateľnosti a ďalej ju rozširovať. Prínos GREEN BRANDS je v tomto mimoriadne cenný. Za ním musia nasledovať ďalšie kroky firiem, spotrebiteľov a politikov.

GREEN BRANDS oceňuje firmy a výrobky, ktoré prispievajú k trvalej udržateľnosti viac ako iné. Sú to majáky a ukazujú nám smer, ktorým sa máme všetci vydať: spoločnosť, hospodárstvo a spotrebitelia. A to na celom svete.
Veľmi vítam, že táto iniciatíva venuje mimoriadnu pozornosť podpore malých a stredných podnikov. GREEN BRANDS spolu s mnohými inými projektmi a nástrojmi slúži tomuto spoločnému cieľu.

GREEN BRANDS so svojou značkou kvality zviditeľňuje angažovanosť tam, kde podnikateľské konanie vzorovým spôsobom preberá spoločenskú zodpovednosť. Trvalá udržateľnosť potrebuje vzory. Aj preto sú iniciatívy ako GREEN BRANDS dôležité, lebo tieto vzory zviditeľňujú.

„Značka kvality GREEN BRANDS oceňuje záväzky voči ochrane prírody, trvalej udržateľnosti a environmentálnej zodpovednosti tých značiek, výrobkov, služieb a firiem, ktoré sa v praxi dokázateľne venujú environmentálnej udržateľnosti, a tak si zaslúžia naše uznanie.

Značka je teda rozhodujúci kľúč k úspechu na trhu. Značky, ktoré získali ocenenie GREEN BRANDS, predstavujú centrálnu hodnoty firmy, lebo robia danú službu či výrobok jedinečným a nezameniteľným. To má veľký význam najmä pre malé a stredné podniky, keďže tie si iba zriedka môžu dovoliť súťažiť v cenách. Zľavy a politika šetrenia vedú ku krátkodobým úspechom, no nehodia sa na trvalo udržateľný, zdravý rast. V budúcnosti budú pre zákazníka rozhodujúce emócie spojené so značkou a atraktivita. Zelený marketing musí byť autentický: iba keď sa zelené značky a výrobky zakladajú na faktoch, je ich zelený imidž pre zákazníka skutočne dôveryhodný.
Ocenenie GREEN BRANDS je pre mňa dôležité, lebo firmy tak získavajú silnú motiváciu na to, aby v budúcnosti viac vnímali svoju zodpovednosť za zvyšovanie ochrany životného prostredia a trvalej udržateľnosti. Toto ocenenie prezentuje túto spoločenskú angažovanosť ostatným mimo firmy zrozumiteľnejším, jasnejším a hmatateľnejším spôsobom, aby ju mohli priamo zažiť.
V tomto zmysle gratulujem všetkým oceneným firmám, ktoré sa vydali na cestu trvalej udržateľnosti.“

„Pre spotrebiteľov, dodávateľov a iné zainteresované strany je angažovanosť zelených firiem zjavná cez ich sociálne a environmentálne prijateľné výrobky. Značka kvality, vývesný štít produktu, je preto dôležitý nástroj na to, aby mohli firmy verejne prejaviť svoje snahy v environmentálnej oblasti. Kto si iba oblečie zelený kabátik, ten býva rýchlo odhalený. Zainteresovaní spotrebitelia dôkladne skúmajú, či firmy vo svojich stratégiách trvalej udržateľnosti skutočne napredujú.
Iniciatíva ako GREEN BRANDS podporuje tento vývoj tým, že oceňuje značky, ktoré sú obzvlášť priateľské voči klíme a životnému prostrediu, ktoré konajú v zmysle trvalej udržateľnosti a patria teda medzi „zelené značky“.

Značku kvality GREEN BRANDS získavajú firmy, výrobky, iniciatívy a osobnosti, ktoré sa dôveryhodným a dokázateľným spôsobom angažujú za trvalo udržateľný rozvoj nášho hospodárstva a spôsobu života, za energetickú transformáciu, ako aj za ochranu klímy, a ktoré tieto environmentálne trvalo udržateľné stratégie realizujú a predstavujú vzor spoločenskej zodpovednosti pre iných. Takto sú ľahko rozpoznateľné a spotrebitelia môžu jednoducho identifikovať značky, ktoré zastupujú ochranu životného prostredia a klímy, šetrenie prírodných zdrojov a trvalú udržateľnosť.

Ocenenie GREEN BRANDS má pre mňa úžasný význam. Zákazník vie, že sa môže spoľahnúť na trvalo udržateľnú kvalitu. A má pozitívny pocit pri nákupe a používaní.

Organizácia GREEN BRANDS vytvorila dôležitý a jedinečný certifikát, ktorý umožňuje firmám, aby svoje „zelené značky“ prezentovali verejne, zvýšili tak svoj odbyt a súčasne prispeli cenným prínosom k našej zmene na trvalo udržateľnú spoločnosť. Spolková pracovná skupina pre environmentálne uvedomelý manažment (Bundesdeutsche Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management e.V.) preto podporuje túto organizáciu zo všetkých síl.“