Rakúsko

Porota – konečný rozhodovateľ

V rámci celosvetovo jedinečného trojfázového procesu oceňovania ekologicky udržateľných značiek je konečné rozhodnutie o ocenených spoločnostiach na členoch poroty. Kontrolujú všetky predložené validačné dokumenty vrátane príslušných hodnotení a robia nezávislé rozhodnutia.

Porota je zložená z odborníkov a vysokých predstaviteľov podnikateľských, vedeckých, mediálnych, agentúrnych a environmentálnych združení. Predstavujeme vám členov poroty súčasného procesu validácie v Rakúsku:

Mag. Stephan Blahut

Generálny tajomník Rakúskeho spolku živnostníkov (Österreichischer Gewerbeverein)

Keď chcú firmy prevziať čoraz komplexnejšiu zodpovednosť za svoje ekologické stopy, nevyhnutne na to potrebujú podporu a nástroj na identifikáciu spoľahlivých výrobcov a výrobky, ktoré reprezentujú trvalú udržateľnosť a šetria prírodné zdroje. GREEN BRANDS je preto pre firmy kompasom. Na základe seriózneho, komplexného, zrozumiteľného a čestného posudzovania ukazuje cestu, ktorou sa treba vydať. Podniky a výrobky, ktoré GREEN BRANDS ocení, patria nepochybne medzi „majákové projekty“ našej doby.
Dr. Andrea Grimm

Vedúca študijného programu „Green Marketing“ na FH Wiener Neustadt, Campus Wieselburg

Pre prvotriedne vzdelávanie expertov v oblasti zeleného marketingu slúžia príklady dobrej praxe, aké nachádzame v GREEN BRANDS, nevyhnutným súborom tém odborného sprostredkovania trvalo udržateľného marketingu a brandingu. GREEN BRANDS tiež ukazuje záujemcom o štúdium odboru „Zelený marketing“ (prvé štúdium tohto typu v európskom vzdelávacom priestore) celý rad možných zamestnávateľov. Tešíme sa, že aj vďaka GREEN BRANDS nachádzame partnerov pre spoluprácu v oblasti hospodárstva.

Ja osobne považujem aktivity GREEN BRANDS za zásadný prínos k transparentnosti, ktorá naberá na dôležitosti práve v období silnejúceho greenwashingu.

Markus Hafner-Auinger

Výkonný riaditeľ Rakúskej klimatickej aliancie (Klimabündnis Österreich)

Je nesporné, že náš ekologicky škodlivý spôsob života a hospodárenie škodí životnému prostrediu a vyvolal klimatickú krízu, ktorá v posledných rokoch silnie. Je dobré, že existujú firmy, ktoré prispievajú k environmentálne a sociálne udržateľnejšiemu hospodárstvu a predkladajú alternatívy v čase krízy. Ukazujú, že podnikanie sa dá dobre spojiť s ochranou klímy, a že toto spojenie má budúcnosť. GREEN BRANDS sa zaoberá širokým spektrom takýchto spoločností a niektoré z nich pravidelne vyzdvihuje. Klimatická aliancia (Klimabündnis) podporuje túto iniciatívu s potešením, že môže prispieť k zviditeľňovaniu vzorových príkladov. Víťazom prajem všetko dobré a verím v lepšiu budúcnosť pre klímu!
Mag. Susanne Hasenhüttl

Vedecká projektová manažérka Rakúskej spoločnosti pre vedu a techniku (ÖGUT),
Odborníčka na trvalo udržateľné investície

Slová „zelený“ a „trvalo udržateľný“ sa časom bohužiaľ zredukovali na ošúchané frázy. Zodpovední spotrebitelia preto čoraz ťažšie rozpoznávajú skutočné ekologické výrobky. Štítky a označenia kvality mali pomáhať, ale sú ich už stovky. A stal sa pravý opak. Mnohé z nich nie sú bohužiaľ nič viac iba „zelené obaly“, ktorých obsah býva prázdny. Preto sú značky ako GREEN BRANDS mimoriadne dôležité, lebo na základe transparentných kritérií požadujú od firiem a ich výrobkov vysoký ekologický štandard a spotrebiteľom ponúkajú skutočnú pomoc pri rozhodovaní.
Dr. Friedrich Hinterberger

Prezident inštitútu Sustainable Europe Research Institute (SERI), Predseda poroty

Ak štát alebo EÚ nedokážu „vyžadovať“ vytvorenie skutočne komplexných a realizovateľných certifikátov o trvalej udržateľnosti, potrebujeme súkromné iniciatívy ako GREEN BRANDS, aby ich zastúpili. Túto značku kvality získavajú firmy a výrobky, ktoré sa nezaujímajú o životné prostredie len „naoko“, ale udržateľnosť a ďalšie koncepty prospešné klíme sú ich integrálnou súčasťou. Je pre mňa dôležité, aby aj spoločnosti, ktoré nie sú vždy v centre pozornosti, mali šancu získať ocenenie, ktoré im pomôže šíriť ekologické ideály stále častejšie.
Ruth Hofmann

Redaktorka časopisu oliv. – magazínu pre „zelené stránky života“

Je rozumné a dôležité, aby podniky nevyrábali iba „zelené“ finálne produkty, ale aby posudzovali a nastavovali všetky svoje procesy z hľadiska trvalej udržateľnosti. Iba tak bude celý reťazec tvorby udržateľných hodnôt optimalizovaný. GREEN BRANDS ponúka spoločnostiam silný a nezávislý nástroj na posúdenie a zhodnotenie svojich firemných postupov. Len vďaka opakovanej implementácii tohto procesu môžu svoj pokrok aj merať a ostať motivovaní aj do budúcnosti.
Doris Holler-Bruckner

Vydavateľka a šéfredaktorka OEKONEWS, Výkonná riaditeľka Holler Communications GesmbH

GREEN BRANDS – to nie sú iba trvalo udržateľné značky, ale aj prevzatie environmentálnej zodpovednosti za životné prostredie, efektívne využitie prírodných zdrojov, nižšiu spotrebu vody, zodpovedajúce sociálne štandardy a ďalšie. Súčasťou trojstupňového procesu oceňovania je aj transparentný audit na rôznych úrovniach, ktorý kontroluje dodržiavanie požadovaných kritérií.

Sandra Majewski

Výkonná riaditeľka agentúry Good for brands

Martin Neureiter

CSR Company International

Spotrebitelia potrebujú niečo, podľa čoho sa budú orientovať, ak chcú nakupovať s ohľadom na životné prostredie a sociálne spravodlivým spôsobom. Veď práve oni sú tým najsilnejším hráčom na trhu, ktorý môže preniesť tieto témy do povedomia širokej verejnosti. Organizácia GREEN BRANDS vypĺňa túto medzeru, aby zákazníkom umožnila prijímať pri nákupe uvedomelé rozhodnutia. Zároveň ukazuje firmám cestu, ako môžu tieto nároky uspokojiť. GREEN BRANDS prináša výhru obom stranám. Z tohto dôvodu som veľmi rád, že môžem byť členom poroty.
Dr. Christian Plas

Výkonný riaditeľ, denkstatt GmbH

V džungli výrobkov (v rozmanitej ponuke produktov) a rôznych označení kvality, ktoré tieto produkty sprevádzajú, nie je pre spotrebiteľov jednoduché rozhodnúť pri kúpe správne. Najmä vtedy, keď ide o ekologické otázky, je často zložité vytvoriť si vlastný názor bez dôkladného prieskumu. Organizácia GREEN BRANDS sa snaží vyhovieť potrebám „zodpovedného konzumu“ zákazníkov a ponúknuť im odpovede. Systémom, ktorý je čo najtransparentnejší, uprednostňuje značky s integrovanými riešeniami enviromentálnych otázok do svojej firemnej koncepcie. Náročný výberový proces, ktorý je založený na merateľných hodnotách a diskusiách v porote, odôvodňuje zložitosť tejto úlohy.

Prof. Dr. René Schmidpeter

A RAKÚSKA RADA PRE UDRŽTATEĽNÝ ROZVOJ 

Spolu môžeme vytvárať budúcnosť: vzhľadom na súčasné globálne, spoločenské, ale aj hospodárske výzvy nastal čas prepracovať obchodné modely. Takým spôsobom, aby negatívne dôsledky boli čo najmenšie a pozitívny dopad na spoločnosť čo najväčší. Najnovšie empirické štúdie ukazujú, že firmy, ktoré do svojich obchodných modelov začlenia témy trvalej udržateľnosti, pracujú s výrazne lepším pomerom výnosov k rizikám. Tieto poznatky ukazujú, že GREEN BRANDS je na správnej ceste k prekonaniu rozporov medzi ziskom a udržateľnosťou, a tak optimálne využívajú aktuálne príležitosti pre hospodársku transformáciu.

Thomas Weber

Vydavateľ časopisu BIORAMA, autor kníh „Dobrý deň má 100 bodov. … a iné každodenné nápady pre lepší svet“ ako aj „100 bodov deň za dňom“ a vydavateľ knižnej série „Život s perspektívou“ (vydavateľstvo Residenz Verlag)

Organizácia GREEN BRANDS ma po počiatočnom skepticizme presvedčila najmä tým, že jej požadované kritériá nie sú predmetom debaty. Tiež tým, že spotrebiteľom pomáha zorientovať sa aj v odvetviach, v ktorých neexistujú žiadne etablované značky kvality. Skutočnosť, že firmy s ocenením GREEN BRANDS sú pravidelne posudzované a opätovne hodnotené zaisťuje ich dôveryhodnosť a tiež ich povzbudzuje k tomu, aby sa neustále zlepšovali. Vždy možno dosiahnuť viac. To však musia oceniť aj spotrebitelia. A presne tu prichádza do hry GREEN BRANDS ako spojovací článok, ktorý sa ako súkromný certifikačný systém intenzívne rozvíja.

Ulrich Weber

Výkonný riaditeľ WeberMedia, vydavateľ časopisov bioMagazin a ZukunftsBranchen

Predstavme si svet bez trvalej udržateľnosti – priemysel ide plnou parou vpred, poľnohospodárstvo využíva všetky dostupné prostriedky a život ide až na doraz. Takto sa jednoducho a rýchlo dosahuje zisk. Veľkoobchodné reťazce by neponúkali žiadne bioprodukty, podniky by si nepokrývali strechy solárnymi panelmi, pri parkoviskách by nevyrastali hmyzie domčeky a preprava by nemusela prebiehať bez škodlivín…

A predsa existujú firmy, ktoré sa zo všetkých síl snažia robiť veci „inak“ – hoci na prvý pohľad ide iba o malé kroky. A presne tieto kroky GREEN BRANDS oceňuje – treba sa posúvať dopredu, no zanechávať za sebou čo najmenšiu negatívnu stopu. To by vlastne malo byť „normálne“.

Tu nájdete členov poroty z minulých rokov