Švajčiarsko

Vo ŠVAJČIARSKU bol prvý proces udeľovania ocenení GREEN BRANDS Switzerland spustený v roku 2021. Pre pandémiu ochorenia COVID-19 sme museli galavečer presunúť z  novembra 2020 na jar 2021.

 

Kontakt

Tobias Meier
GREEN BRANDS Switzerland
C/o ecos AG
Elisabethenstrasse 22
CH-4051 Basel
Switzerland

E-Mail: Tobias.Meier@GREEN-BRANDS.org

Osobnosť GREEN BRANDS Switzerland 2020 bude vyhlásená a ocenená na slávnostnom ceremoniáli.