Organizácia

A GREEN BRANDS je medzinárodná, nezávislá a samostatne pôsobiaca organizácia so sídlom vo Veitsbronne (Nemecko) a  pobočkami v Hamburgu (Nemecko), Viedni (Rakúsko), Bazileji (Švajčiarsko), Prahe (Česká republika), Budapešti (Maďarsko), Ľubľane (Slovinsko), Sofii (Bulharsko) a v Bratislave (Slovensko).

A GREEN BRANDS, udeľuje v medzinárodnej spolupráci s nezávislými inštitúciami a spoločnosťami v oblasti ochrany životného prostredia a udržateľnosti  pečať kvality GREEN BRANDS značkám s ekologickým, zmýšľaním a výnimočnými výsledkami v oblasti udržateľnosti.

Pečať kvality takto identifikuje „zelené“ značky každodenného života, ktoré reagujú na rastúce povedomie spotrebiteľov o udržateľnosti, životnom prostredí a zdravom životnom štýle.

Týmto ocenením a pečaťou kvality, ktoré je registrovanou certifikačnou známkou EÚ pre trvalú udržateľnosť, sú oceňované značky (firmy/výrobky/poskytovatelia služieb/potraviny), ktoré preukázateľne konajú podľa zásad udržateľného rozvoja a prispievajú tak významnou mierou k ochrane životného prostredia.

GREEN BRANDS tak jedinečným spôsobom oceňuje záväzok značiek k ochrane klímy, trvalej udržateľnosti a ekologickej zodpovednosti.

Partneri GREEN BRANDS

Európsky výskumný inštitút dlhodobej udržateľnosti (Sustainable Europe Research Institute), Viedeň. Poskytuje vedeckú podporu a zodpovedá za vývoj katalógov kritérií hodnotiaceho procesu a „indexu GREEN BRANDS“.

http://www.seri.at

Jeden z najväčších inštitútov pre výskum trhu na svete podporuje GREEN BRANDS pri nominačnom procese reprezentatívnymi prieskumami trhu v zapojených krajinách.

https://www.ipsos.com/de-de

Inštitút pre trvalú udržateľnosť na Vysokej škole pre hospodárstvo a právo v Berlíne (Institut für Nachhaltigkeit der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin)

Kombinuje výskumné a vzdelávacie aktivity berlínskej ekonomickej a právnickej fakulty v oblastiach trvalo udržateľnej vedy a ekonómie. Spolupracuje na ďalšom rozvoji validačného procesu a  kritérií. Zároveň je zastúpený v nemeckej odbornej porote.

https://www.ina.hwr-berlin.de

Spoločnosť bola založená v roku 1967 vo Viedni a je medzinárodnou poradenskou firmou v oblasti techniky budov, energetického a ekologického manažmentu. ALLPLAN hrala významnú úlohu pri vývoji katalógov kritérií a vykonáva hodnotenie nominovaných značiek.

 

https://allplan.at