Maďarsko

Odborná porota- konečný rozhodovateľ

V rámci celosvetovo jedinečného trojfázového procesu oceňovania ekologicky udržateľných značiek je konečné rozhodnutie o ocenených spoločnostiach na členoch poroty. Kontrolujú všetky predložené validačné dokumenty vrátane príslušných hodnotení a robia nezávislé rozhodnutia.

Porota je zložená z odborníkov a vysokých predstaviteľov podnikateľských, vedeckých, mediálnych, agentúrnych a environmentálnych združení. Predstavujeme vám členov poroty súčasného procesu validácie v Maďarsku:

Ada Ámon

Hlavná poradkyňa primátora Budapešti pre ochranu klímy

Chcem, aby ľudia pri každodennom nákupe bežne vyberali z regálov ekologické výrobky. Potrebujú v tom pochopiteľnú pomoc. Musíme ukázať skutočné ekologické inovácie, riešenia efektívne využívajúce zdroje a viesť spotrebiteľov k tomu, aby aj oni tieto snahy ocenili.

Károly Bognár

Majiteľ a konateľ LOGOSZ Kommunikációs  és Kiadói Bt.

Ako sa asi cítil domorodý obyvateľ Veľkonočných ostrovov, keď vyrúbali posledný strom, a uvedomil si, že nebude schopný si postaviť nové kanoe, keď sa mu zničí to staré? Podľa svojich možností sa snažím, aby sme v budúcnosti nemuseli čeliť podobnej situácii, avšak už na úrovni celej planéty. Ani my, ani naši potomkovia. GREEN BRANDS majú podobný cieľ, a preto sme sa našli.

Attila Maxim Ferenczi

Výkonný riaditeľ Recobin Kft.

Udržateľné značky sú spojivom medzi obchodným svetom a životným prostredím, preto je nesmierne dôležité, aby si  každý uvedomil: v okamihu nákupu rozhodujeme nielen o značke, ale aj o životnom cykle, ktorý za produktom stojí, a o dopadoch tvorby produktu na životné prostredie. Pre udržateľné výrobky je preto kľúčové, aby sa zvýraznili a upriamili na seba pozornosť, lebo takto pomáhajú spotrebiteľovi urobiť správne rozhodnutie.

Tamás Gláser

Podpredseda Dozornej rady VOSZ

Výkonný predseda Maďarskej asociácie ochranných známok

Pre súkromný sektor je dnes dôležitá okrem ekonomickej výkonnosti aj udržateľnosť a jej ďalšie dva piliere, životné prostredie a spoločnosť. Efektívnosť týchto cieľov významne podporuje certifikačná známka GREEN BRANDS, čo podnecuje uvedenie nových inovácií a značiek na trh v rôznych oblastiach ochrany životného prostredia.

Zsuzsanna Hermann

Šéfredaktorka a riaditeľka časopisu Trade Magazin

Čoraz častejšie  počujeme o vyčerpaní surovinoných zdrojov, o škodách spôsobených klimatickými zmenami a globálnym otepľovaním. Ochrana životného prostredia, znižovanie odpadu a recyklácia sú čoraz dôležitejšie. Účastníci trhu FMCG sa tiež snažia znížiť svoju ekologickú stopu. Náš časopis podporuje dosiahnutie týchto cieľov prostredníctvom svojich komunikačných kanálov, podujatí a súťaže Symbol udržateľnosti.

Attila Jenei

Business Unit Leader, denkstatt Hungary

Jednou z najväčších globálnych výziev súčasnosti, ktorú je potrebné riešiť, je klimatická zmena podnebia. Toto si uvedomuje čoraz viac uvedomelých spotrebiteľov. Takáto výzva pri fungovaní spoločností môže byť rizikom, ale aj príležitosťou pre tých, ktorí vyrábajú ekologicky šetrné výrobky udržateľným spôsobom. Certifikácia GREEN BRANDS poskytuje priekopníckym výrobcom dobrú príležitosť vyniknúť v dave.

 Sándor Lakatos

mentor, SEED- Nadácia pre rozvoj malého podnikania

Som presvedčený, že vo vzťahu k životnému prostrediu a udržateľnosti má každý človek vlastnú zodpovednosť. A dôvod, prečo je táto zodpovednosť  taká dôležitá, je ten, že v stávke nie je nič menšie, než či bude alebo nebude naša planéta obývateľná.

Zsófia Lakatos

PR Špecialistka,  Program trvalej udržateľnosti podnikania, výkonná riaditeľka spoločnosti Emerald PR

Po roku 2000 rokov stačilo vysadiť niekoľko stromov, aby mohla byť spoločnosť na seba hrdá. Ľudstvo však čelí takým vážnym problémom, ktoré si vyžadujú stopercentné odhodlanie od všetkých. Zlaté časy sa skončili. Cena GREEN BRANDS sa udeľuje značkám, ktoré chápu potrebu skutočnej angažovanosti do enviromentálnej a ekonomickej udržateľnosti, nad rámec iluzórnych environmentálnych aktivít. Pretože inej cesty niet.

Csaba Markó

Technický riaditeľ

Asociácia environmentálnych výrobcov a poskytovateľov služieb

Som presvedčený, že budúcnosť ľudstva závisí od toho, ako sa bude vedieť integrovať do prírodných cyklov – pretože všetci sme súčasťou biosféry. Výroba, výrobky a spotreba, ktorá je šetrná k životnému prostrediu s dôrazom na obnoviteľnú kapacitu prvkov životného prostredia a správu  zdrojov, ponúkajú šancu na dosiahnutie ekologickej a ekonomickej udržateľnosti ľudskej spoločnosti.
Réka Matolay

Docentka, odborná vedúca Corvinus Science Shop Univerziva Corvinus v Budapešti, Inštitút podnikovej správy

Pracujem za taký svet, kde sú výrobky spoločensky a ekologicky udržateľné z hľadiska materiálu, spôsobu výroby, spotreby a zákazníci ich s radosťou volia. Spoločnosť GREEN BRANDS k tomu ponúka cestu: jej metodika a hodnotenie dávajú spoločnostiam príležitosť merať svoje výrobky a spotrebiteľom možnosť opodstatnenej voľby zelenej prostredníctvom pečatelül Társadalmi vállalkozások mentorálásával foglalkozott.
Dr. Zsolt Palkó

Komisár pre klimatické opatrenia a rozvoj zelených miest, Mestský úrad Érd

Mnohí tvrdia, že nové storočie v skutočnosti začalo pandémiou, čo je diskutabilné. Bez váhania však môžeme povedať, že nemožno dostatočne zdôrazňovať význam zmeny podnebia pre budúcnosť našej civilizácie. Nové storočie môže so sebou priniesť novú klímu, nový spôsob života, nové hospodárstvo a dokonca aj celú novú civilizáciu. Musíme na to byť pripravení a nezaškodí začať tým, že budeme premýšľať o svojich každodenných zvykoch a nákupnom správaní. Preto sú dôležité zelené značky a poslanie, ktoré predstavujú.

Gabriella Tölgyes

vládny koordinátor pre CSR, Ministerstvo inovácií a technológií

Aj dobrého veľa škodí. Voľný obchod a globalizácia už pravdepodobne dávno prekročili svoje optimum. Problémom je aj globálne otepľovanie, vymieranie druhov a v súčasnosti aj pandémia. Je možné vybudovať hospodársky model, ktorý slúži našim spoločným hodnotám a je nadradený individuálnym záujmom? Alebo je naivné očakávať udržateľný ľudský rozvoj, pretože „človek je človeku vlkom“? Ak som optimista, tak podľa dr. Gergely Tótha chcem veriť v ekonomiku lásky. „Nič, nie je také silné, ako myšlienka, na ktorú dozrel čas.“ (Victor Hugo)