Správy

Ako môže cirkulárna ekonomika pomôcť vášmu podnikaniu – 2. časť

Udržateľné podnikateľské modely už nie sú len hudbou budúcnosti, ale využíva ich čoraz viac úspešných značiek. Životný cyklus produktov totiž nemui končiť len kúpou, ale v ideálnom prípade sa rozvíja a pokračuje ďalej. V druhej časti nášho článku vám predstavíme ďalšie zaujímavé trendy v udržateľnom podnikaní. Internet of Waste Zber a narábanie s odpadom môže profitovať z moderných technológií rovnako...

Ako môže cirkulárna ekonomika pomôcť vášmu podnikaniu – 1. časť

Životný cyklus produktov už dávno nekončí len v bode, keď si ich zákazník zakúpi. Moderná cirkulárna filozofia totiž ponúka výrobcom a poskytovateľom služieb mnohé účinné riešenia, ako na jej základe vytvoriť silnú značku, udržateľné výrobky a trvalú hodnotu, príťažlivú pre zákazníkov aj partnerov. Zaujímavé príklady nájdete v článku. Z odpadu nový produkt Obrovské množstvo odpadu, ktoré vo svete každoročne vzniká...

Ako môže stratégia udržateľnosti pomôcť vašej firme – časť 2.

Stále viac veľkých medzinárodných i menších lokálnych značiek začleňuje udržateľnosť a etické podnikanie do svojej stratégie. Ak je totiž takýto prístup účinne zakotvený do spôsobu fungovania podniku a je budovaný s jasnou a dlhodobou víziou, môže priniesť hmatateľné výsledky a posunúť značku na vyššiu úroveň. Udržateľnosť už je súčasťou firemnej stratégie veľkých aj malých značiek po celom svete. Prečo je...

Udržateľné značky zo Slovenska, Česka a Maďarska získali v Budapešti ocenenie GREEN BRANDS

Medzinárodná organizácia GREEN BRANDS odovzdala počas slávnostného galavečera ocenenia značkám z troch krajín, ktoré splnili náročné podmienky hodnotiaceho procesu. Na podujatí sa stretli zástupcovia ocenených značiek zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska, ale aj členovia odbornej poroty a zástupcovia médií. Podujatie pokračuje v tradícii galavečerov, kde sa môžu osobne stretnúť zástupcovia ocenených značiek, členovia poroty a významné osobnosti z oblasti...

Spoločnosť ENVI – PAK získala ocenenie GREEN BRANDS za udržateľné aktivity v oblasti spracovania odpadov

OZV ENVI - PAK získala ocenenie za neustále zlepšovanie a zefektívňovanie systému triedeného zberu, ktorým zvyšuje úroveň zhodnocovania a recyklovania odpadu. Organizáciu zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK založili v roku 2003 veľké medzinárodné a slovenské spoločnosti s cieľom priniesť na Slovensko znalosti a skúsenosti s fungovaním odpadového hospodárstva. V roku 2023 si spoločnosť pripomína už 20 rokov úspešnej činnosti, počas ktorej systematicky prispieva k zlepšeniu...

Značka Botanica Slavica získala ocenenie GREEN BRANDS za udržateľné a inovatívne produkty

Slovenský výrobca ekologickej kozmetiky Botanica Slavica získal ocenenie pre udržateľné a inovatívne produkty. Značka bude môcť po prísnom validačnom procese a rozhodnutí odbornej poroty používať ocenenie kvality GREEN BRANDS Slovakia pre roky 2022/2023. Značka Botanica Slavica vznikla ako rodinná firma na odkaze a skúsenostiach prababičky súčasných majiteľov, ktorí umne využili bohaté vedomosti o bylinkách a výrobe kozmetiky. Poznatky svojej prababičky...

TOP 5 ekologických reklamných kampaní, ktorými sa môžete inšpirovať

Udržateľnosť už nie je v marketingu len módna záležitosť. Keď sa kampaň s témou udržateľnosti urobí dobre, môže pomôcť zlepšiť životné prostredie, zvýšiť povedomie o environmentálnych otázkach a zároveň priniesť značke nových fanúšikov. Pozrite si s nami 5 environmentálnych kampaní, ktoré uchopili udržateľnosť správne. Zmiznutie krokodíla Známy výrobca oblečenia Lacoste sa v efektívnej kampani spojil s Medzinárodným zväzom ochrany prírody...

Ako môže stratégia udržateľnosti pomôcť vašej firme

Čoraz viac veľkých medzinárodných a menších miestnych značiek začleňuje udržateľnosť a etické podnikanie do svojej stratégie. Ak je totiž takýto prístup účinne zakotvený v spôsobe fungovania podniku a vybudovaný s jasnou a dlhodobou víziou, môže priniesť hmatateľné výsledky a posunúť značku na vyššiu úroveň. Poďme sa spoločne pozrieť na to, čo môže udržateľné podnikanie priniesť vašej značke. Zníženie výrobných a...

Značky alverde NATURKOSMETIK, dmBio a Pro Climate získali ocenenie GREEN BRANDS za inovatívny produkt

Medzinárodná sieť drogérií dm drogerie markt získala ocenenie pre udržateľné a inovatívne produkty až pre tri zo svojich vlastných značiek. Značky alverde NATURKOSMETIK, dmBio a Pro Climate budú môcť po prísnom validačnom procese a rozhodnutí odbornej poroty používať značku kvality GREEN BRANDS Slovakia pre roky 2022/2023. Medzinárodná sieť drogérií dm drogerie markt má dlhú tradíciu vo výrobe vlastných udržateľných produktov,...

Ocenenie GREEN BRANDS je unikátne a ponúka svojim nositeľom viacero výhod

Pečať GREEN BRAND je od 27. novembra 2019 chránená ako európska záručná značka pre ekologicky udržateľné spoločnosti a výrobky. Možnosť získať záručnú značku existuje v Európskej únii až od 1. októbra 2017. Pre vnútorný trh bolo potrebné vytvoriť objektívny a spoľahlivý garant existencie certifikovaných vlastností. Spotrebitelia by mali mať možnosť skutočne dôverovať certifikácii vlastností podnikov, výrobkov a služieb. A spoločnosti...

Udržateľné značky z Česka, Maďarska a Rakúska získali vo Viedni ocenenie GREEN BRANDS

Medzinárodná organizácia GREEN BRANDS odovzdala počas slávnostného galavečera ocenenia značkám z troch krajín, ktoré splnili náročné podmienky hodnotiaceho procesu. Na podujatí sa stretli zástupcovia ocenených značiek z Česka, Maďarska a Rakúska, ale aj členovia odbornej poroty zo Slovenska. Podujatie je zatiaľ najväčším galavečerom v histórii GREEN BRANDS, keďže kvôli koronavírusovej prestávke sa nemohli konať odovzdávania v jednotlivých krajinách v minulom...

TÍTO ODBORNÍCI BUDÚ ROZHODOVAŤ, KTORÉ UDRŽATEĽNÉ SLOVENSKÉ ZNAČKY SA STANÚ GREEN BRANDS (2. ČASŤ)

V prvom článku sme vám predstavili troch porotcov, ktorí budú rozhodovať o oceneniach pre GREEN BRANDS. V pokračovaní vám predstavíme ďalších. Odborná porota má v procese rozhodovania o značkách kľúčovú úlohu, preto je veľmi dôležité, aby boli na slovo vzatými odborníkmi v oblasti trvalej udržateľnosti, s výbornými znalosťami slovenského trhu a podnikateľského prostredia.   Experti budú vyhodnocovať informácie, ktoré prihlásené značky vyplnia...

Títo odborníci budú rozhodovať, ktoré udržateľné slovenské značky sa stanú GREEN BRANDS (1. časť)

Odborná porota má v procese rozhodovania o značkách, ktoré získajú pečať kvality GREEN BRANDS, kľúčovú úlohu. Preto je veľmi dôležité, aby boli na slovo vzatými odborníkmi v oblasti trvalej udržateľnosti, s výbornými znalosťami slovenského trhu a podnikateľského prostredia. A presne takí odborníci sa zišli v odbornej porote programu GREEN BRANDS na Slovensku. Experti budú vyhodnocovať informácie, ktoré prihlásené značky vyplnia...

GREEN BRANDS štartujú na Slovensku. Ocenia ekologické a udržateľné značky

Medzinárodný program GREEN BRANDS oceňuje ekologicky zmýšľajúce značky, organizácie a osobnosti na slovenskom trhu. O ochrannú známku GREEN BRANDS sa môžu uchádzať subjekty všetkých veľkostí a segmentov z oblasti B2C a B2B pôsobiace na Slovensku. Ocenenie však získajú len tie značky, ktoré myslia udržateľne, ekologicky a prispievajú tým významnou mierou k ochrane životného prostredia a prírody. Označenie GREEN BRANDS môžu...

Cena GREEN BRANDS: Svetová novinka z kvapalného dreva

Všetky značky či firmy s ocenením GREEN BRANDS spája to, že sa zasadzujú za zvýšenie povedomia o ochrane životného prostredia, trvalú udržateľnosť a environmentálny pokrok. Je preto logické, že si zaslúžia špeciálnu cenu, mimoriadne priateľskú voči životnému prostrediu. A cena GREEN BRANDS, ktorú dostávajú naše ocenené značky od roku 2014, je veľmi špeciálna: ide o jedinečnú svetovú novinku. Lebo naša...

Značka kvality GREEN BRANDS Je certifikačnou známkou EÚ

Od novembra 2019 je značka kvality GREEN BRANDS zapísaná ako certifikačná známka EÚ pre GREEN BRANDS Organisation GmbH. Značka kvality a proces udeľovania sú odteraz chránené v celej EÚ. GREEN BRANDS sa tak kvalitatívne odlišuje od stoviek iných označení a garantuje kontrolovanú, environmentálne trvalo udržateľnú kvalitu. Značka kvality GREEN BRANDS zabezpečuje, že ňou ocenené značky sú skutočne trvalo udržateľné a...

News.at: „Zaostrené na ochranu klímy“

„Pri reštarte hospodárstva by sme sa mali viac sústrediť na ochranu klímy – pretože to nám zabezpečí budúcnosť, všeobecné blaho a trvalo udržateľné pracovné miesta,“ píše news.at, najväčší rakúsky hospodársky magazín v svojom májovom vydaní. Aj týždenník „Trend“ nadviazal na tento príspevok. Pandémia koronavírusu zastavila spoločnosť a hospodárstvo na celom svete. Podľa generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa ide o „najťažšiu krízu...