Využitie pečate

Pečať kvality GREEN BRANDS je medzinárodne uznávaná a chránená známka overenej ekologickej udržateľnosti.

Všetky ocenené spoločnosti a produkty ju môžu využívať resp. komunikovať viacerými spôsobmi.

Vzhľadom k patentovej ochrane vo viac ako 32 krajinách je prísne zakázané neautorizované použitie Pečate kvality a taktiež zmena farieb a / alebo grafiky. Organizácia GREEN BRANDS podnikne  právne kroky proti zneužitiu

Viac k pečati kvality

Akým spôsobom a kde rozpoznáte ocenené značky GREEN BRANDS?

Ocenené značky GREEN BRANDS možno rozpoznať podľa Pečate kvality GREEN BRAND na produktoch, obaloch, plagátoch, reklamných predmetoch, webových stránkach, v marketingových materiáloch, reklamách a tlačových správach.