Nemecko

GREEN BRANDS Germany 2022/2023

Aktuálny proces ocenenia GREEN BRAND Germany 2022/2023 bol zahájený.

Nominované firmy a značky priebežne získavajú všetky potrebné informácie a mnohé sa zapojili  do výberového procesu. Prvé z firiem/výrobkov už ocenenie dostalo, alebo sú v procese posudzovania.

Tým značkám, ktoré tento proces už úspešne absolvovali, ponúkame opätovným posudzovaním šancu na opakovaný zisk ocenenia a značky kvality hviezdičkou! Hviezdičky v pečati symbolizujú počet úspešných revalidácií, čiže opätovných ocenení danej značky.

 

GB_Ger_2020_21_Val0

GREEN BRANDS Germany 2020/2021 resp. 2021/2022

Proces udeľovania ocenenia GREEN BRANDS Germany pre roky 2020/2021 resp. 2021/2022 úspešne zavŕšilo 65 značiek! Ocenenie osobnosť  GREEN BRAND GErmany za rok 2021 získal Dr. Gerd Müller.

Pre pandémiu ochorenia COVID-19 sme museli slávnostné odovzdávanie odložiť a uskutoční sa 16. mája 2022.

V novembri 2021 sme vydali publikáciu s príbehmi ocenených značiek GREEN BRANDS Germany 2021. Všetky ocenené značky sú oprávnenie komunikovať svoje ocenenie a používať značku kvality.

Aktuálny za rozbieha proces ocenenia GREEN BRAND Germany 2022/2023.

Nominované firmy a značky priebežne získavajú všetky potrebné informácie a mnohé sa zapojili  do výberového procesu. Prvé z firiem/výrobkov už ocenenie dostalo, alebo sú v procese posudzovania.

Tým značkám, ktoré tento proces už raz úspešne absolvovali, ponúkame opätovným posudzovaním šancu na opakovaný zisk ocenenia a značky kvality s jednou hviezdičkou!

Tie značky, ktoré úspešne zvládli revalidáciu druhýkrát, dostanú označenie GREEN BRANDS Germany s dvomi hviezdičkami; pri trojnásobnej úspešnej revalidácii značku kvality s tromi a pri štvornásobnej revalidácii so štyrmi hviezdičkami!

Spoločnosti

 

 

 

 

 

Služby

Produkty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potraviny

   

 

 

 

   

 

Úspešné revalidácie symbolizuje počet hviezdičiek, ktoré môžu značky na známke kvality využívať.

 

GB_Ger_2019_20_Val0
GB_Ger_2018_19_Val0

GREEN BRANDS Germany 2018/2019 resp. 2019/2020

Proces udeľovania ocenenia GREEN BRANDS Germany pre roky 2018/2019, resp. 2019/2020 úspešne zavŕšilo 50 značiek!

Počas galavečera 14. novembra 2019 sme vo Frankfurte (Senckenberg Naturmuseum) prejavili uznanie všetkým značkám ako aj osobnosti GREEN BRAND Germany za rok 2019, pani Inge Rugeovej.

Tým značkám, ktoré tento proces už raz úspešne absolvovali, ponúkame opätovným posudzovaním šancu na opakovaný zisk ocenenia a značky kvality s jednou hviezdičkou!

Tie značky, ktoré úspešne zvládli revalidáciu druhýkrát, dostanú označenie GREEN BRANDS Germany pre roky 2020/2021 s dvomi hviezdičkami; pri trojnásobnej úspešnej revalidácii značku kvality s tromi a pri štvornásobnej revalidácii so štyrmi hviezdičkami!

Ocenené značky predchádzajúcich cyklov: