Slovensko

Porota – konečný rozhodovateľ

V rámci celosvetovo jedinečného trojfázového procesu oceňovania ekologicky udržateľných značiek je konečné rozhodnutie o ocenených spoločnostiach na členoch poroty. Kontrolujú všetky predložené validačné dokumenty vrátane príslušných hodnotení a robia nezávislé rozhodnutia. Porota je zložená z odborníkov a vysokých predstaviteľov podnikateľských, vedeckých, mediálnych, agentúrnych a environmentálnych združení. Predstavujeme vám členov poroty súčasného procesu validácie na  Slovensku:

halvcakova4
Beata Hlavčáková

Deloitte Advisory s.r.o.

_DSC6047
Martina Kolesárová

Nadácia Pontis

„Tak ako v iných oblastiach aj v oblasti ochrany životného prostredia a v zabraňovaní klimatických zmien je nutné hľadať koreň problému. Udržateľné produkty, prechod na čisté energie a podobne je veľmi dôležité. Ešte dôležitejšie je angažovať sa v ekonomických príčinách a dôsledkoch zmeny klímy. Z citátov mám rada ten z rozprávky Lorax od Dr. Seussa: Unless someone like you cares a whole awful lot, nothing is going to get better. It’s not.“
Erik Koronczi
Erik Koronczi

Superbrands Slovakia

Udržateľnosť je už nie je len módnym výstrelkom, ale nenahraditeľnou súčasťou stratégie značiek, ktorým záleží na životnom prostredí a budúcnosti. Preto je dôležité, aby bolo značky a ich udržateľné aktivity vidno a boli aj ocenené. Na to ideálne slúži práve ocenenie GREEN BRANDS, ktoré dáva udržateľným značkám priestor a vyzdvihuje ich zodpovedné a systematické snaženie v tejto oblasti.

 

DSC_9767
Jana Kutlíková

Brand PR Digital Slovakia

„Pretože podľa mňa je absolútne kľúčové žiť v úcte. Ctiť si iných ľudí, zvieratá a samozrejme aj prírodu. Ctiť si život lebo život je príroda v samej podstate. Keďže som aj mamou, učím to aj môjho syna. Celkovo mám na svojej praći najradšej- prenášať myšlienky na ďalšie generácie.“

Medalova
Klaudia Medalová

Mladí reportéri pre životné prostredie/ Centrum enviromentálnych aktivít

Ľudstvo v súčastnosti čelí množstvu environmentálnych výziev a je najvyšší čas, aby sme začali konať – od legislatívnych a finančných nástrojov, až po zmenu spotrebiteľského správania. Prvým krokom môže byť trochu sa uskromniť, nájsť si lokálnych producentov, a čo nevieme takto nakúpiť, uprednostniť výrobky od dôveryhodných eko-producentov alebo s dôveryhodnou eko-značkou.

Radoslav mizera
Radovan Mizera

SOLVED

Matka príroda nám ponúka dokonalý dizajn a je naším najdôležitejším obchodným partnerom, preto s ňou konečne začnime spolupracovať a vytvorme maximálnu produktivitu a kvalitu života.
Barbara-Placha-scaled-e1614768742372-768x614
Barbara Plachá

Slovenská rada pre zelené budovy 

Dovolím si vysloviť aj jedno osobné želanie: nech sa udržateľnosť stane prirodzenou súčasťou bežného prístupu k životu a to nielen v staviteľstve, potom môžeme žiť v zdravom dlhodobo udržateľnom prostredí v zelených budovách i mimo nich.

Daniel Rabina web
Daniel Rabina

Green Talk

Keď som v roku 2017 zakladal Green Talk, mal som víziu agentúry, ktorá bude dodávať marketingové služby férovým firmám uvedomujúcim si dôležitosť ekologickej a sociálnej udržateľnosti. Dnes môžem s potešením konštatovať, že tento cieľ, nech spočiatku vyzeral akokoľvek idealisticky, sa nám darí z veľkej časti plniť. Vďaka klientom z oblasti geotermálnej energie alebo ekologického nakladania s odpadmi spoločne prispievame k tomu, že verejnosť kladie na tieto problematiky väčší dôraz a začína ich vnímať realisticky. Podarilo sa nám to dosiahnúť vďaka kvalitnému odbornému zázemiu našich klientov, čoho výsledkom je transparentná a dátovo podložená komunikácia na hony vzdialená módnemu, no nekorektnému „greenwashingu“.

Green Brands porota Peter rakovskz
Peter Rakovský

Denkstatt Slovakia 

Spájanie podnikateľského myslenia so znalosťami z prírodných, technických a spoločenských vied je cesta, ktorou v spoločnosti Denkstatt tieto riešenia nachádzame a uplatňujeme už od roku 1993. Preto sme presvedčení, že oceňovanie spoločností, ktoré presadzujú udržateľný rozvoj svojich aktivít, je nesmierne dôležité. Nielen ako odmena za ich dobrovoľný príspevok k ochrane životného prostredia, ale aj ako motivácia pre ďalších.
_DSC5391-compressed II
Roman Šterbák

Slovenské združenie pre značkové výrobky

Životné prostredie našej planéty čelí negatívnym vplyvom. Ešte stále je čas prijať rozhodujúce opatrenia. Zdá sa to byť ťažká úloha, ale ešte máme možnosť zvrátiť niektoré negatívne trendy, urobiť opatrenia na minimalizovanie škôd, obnoviť veľmi dôležité ekosystémy a oveľa dôslednejšie chrániť to, čo nám zostáva.