Nemecko

Porota- Konečný rozhodovateľ

V rámci celosvetovo jedinečného trojfázového procesu oceňovania ekologicky udržateľných značiek je konečné rozhodnutie o ocenených spoločnostiach na členoch poroty. Kontrolujú všetky predložené validačné dokumenty vrátane príslušných hodnotení a robia nezávislé rozhodnutia.

Porota je zložená z odborníkov a vysokých predstaviteľov podnikateľských, vedeckých, mediálnych, agentúrnych a environmentálnych združení. Predstavujeme vám členov poroty súčasného procesu validácie v Nemecku:

Prof. Dr. Carsten Baumgarth

Profesor marketingu so zameraním na značky, Vysoká škola pre hospodárstvo a právo v Berlín

V konečnom dôsledku bude práve nákupné správanie spotrebiteľov rozhodovať o tom, či sa naše hospodárstvo a spoločnosť skutočne stanú trvalo udržateľnými. Stále čakáme na nejakú mega značku udržateľnosti, ktorá zmení preferencie odberateľov a tak zrevolucionizuje celé trhy, podobne ako istá počítačová spoločnosť z Cupertina v oblasti dizajnu.

Značka kvality GREEN BRANDS k tomu významne prispieva. Ocenené firmy a výrobky sa dostávajú do popredia, čo znamená, že ich aktivity sú denne kriticky sledované zúčastnenými. GREEN BRANDS ďalej zlepšujú povedomie a informovanosť spotrebiteľov v otázkach udržateľnosti a poskytujú ďalšie informácie na podporu uvedomelých rozhodnutí pri nakupovaní.

Dipl.-Ing. Markus Blaschyk

Predseda správnej rady Inštitútu pre hospodárstvo a životné prostredie IWU Magdeburg – semináre venované životnému prostrediu

„Problémy s klimatickými zmenami sú už teraz zlé, ale pokiaľ ich nedostaneme pod kontrolu bude to veľmi bolestivé!“ Jeden z hlavných problémov v diskusii o ochrane klímy spočíva v tom, ako sa so so zhoršujúcou situáciou vysporiadame v spoločnosti a ekonomike.  Vzhľadom na stenčujúce sa zásoby prírodných zdrojov naberá trvalo udržateľné hospodárenie na význame.
GREEN BRANDS pomáha spotrebiteľom dozvedieť sa viac o produkčnej politike výrobcov  a podporuje ich k zmene konzumného správania na trvalo udržateľné. Značka kvality GREEN BRANDS pomáha skutočne ekologickým firmám získať si dôveru spotrebiteľov, chrániť sa pred neopodstatnenými obvineniami z „greenwashingu“ a zamerať sa na ekologickú a zodpovednú výrobu. Konajme v duchu Brundtlandskej správy! Trvalá udržateľnosť je podľa nej proces zmeny, v ktorom sa využívanie prírodných zdrojov, investičné ciele, smerovanie technologického vývoja a inštitucionálne zmeny vzájomne prepájajú a zvyšujú súčasný aj budúci potenciál na napĺňanie ľudských potrieb a túžob.
Christian Conrad

Spisovateľ, rečník a coach pre firemnú kultúru a trvalú udržateľnosť

Spoločnosti môžu byť úspešné vo svojej snahe o trvalú udržateľnosť iba vtedy, ak vytvoria firemnú kultúru, ktorá pritiahne správnych zamestnancov a ideálnych zákazníkov. Firmy, ktoré takúto kultúru aktívne budujú, významne prispievajú k spokojnosti vo vnútri firmy aj v celej spoločnosti, sú inovatívnejšie a majú nadpriemerný potenciál aktívne formovať udržateľnú budúcnosť.

Značky pôsobia z vnútra smerom von. GREEN BRANDS oceňuje značky a spoločnosti, ktoré konajú zodpovedne a trvalo udržateľne. Vyzdvihuje ich výnimočné aktivity aktivity a pomáha zorientovať sa v džungli konzumu.

Christine Fehrenbach

Členka predstavenstva Hessen Design

„Budúcnosť, akú si želáme, musíme vynájsť, inak dostaneme takú, čo sme nechceli“, Josef Beuys. Digitalizácia, vízia a trvalá udržateľnosť boli v poslednom roku najčastejšími témami konferencií. Dnes sa od firiem očakáva, že budú uvažovať o dôvode svojej existencie a svojom prínose pre všeobecné blaho.

Zákazníci si čoraz uvedomelejšie vyberajú dôveryhodné značky, ktoré vyrábajú trvalo udržateľným spôsobom, majú transparentné reťazce hodnôt a pozitívny prínos pre spoločnosť. Teším sa, že ako členka poroty GREEN BRANDS môžem oceniť tieto aktivity. Toto ocenenie a značka kvality zviditeľňuje zodpovedné firmy a zákazníkom dáva istotu, že si kupujú najlepšie výrobky.

Frithjof Finkbeiner

Viceprezident organizácie Club of Rome

Klimatická kríza je jedna z najväčších výziev ľudstva –  v rámci hnutia Friday for Future vychádzajú deti a mládež idú do ulíc, aby bojovali za svoju budúcnosť a donútili politikov konať. Práve týmto mladým ľuďom musíme ukázať globálne riešenia. Mnohí sa napríklad vzdajú lietania, jedia menej mäsa alebo pri nákupe oblečenia uprednostňujú second hand. Trvalo udržateľná spotreba a spôsob života sa dostávajú do centra pozornosti. Práve preto potrebujeme značku kvality, akou je GREEN BRANDS – aby sme vyzdvihli zodpovedné firmy v oblasti ochrany klímy. Lebo tie svojim príkladom inšpirujú ostatných.
Prof. Dr. Claudia Kemfert

Vedúca oddelenia pre energiu, dopravu a životné prostredie v Nemeckom inštitúte pre hospodársky výskum (DIW Berlín), Profesorka energetickej ekonomiky a trvalej udržateľnosti na Hertie School of Governance v Berlíne

Trvalo udržateľné hospodárenie získava vzhľadom na klimatickú zmenu a rastúci nedostatok prírodných zdrojov čoraz väčší význam. O to dôležitejšie je dôkladne skúmať, ako sa dá trvalo udržateľné hospodárenie úspešne zaviesť vo firmách. GREEN BRANDS oceňuje veľmi inovatívne a ekologické značky. Tieto informácie zvyšujú transparentnosť a sú motiváciou pre väčšiu angažovanosť do udržateľnosti aj pre ostatné firmy.
Prof.Dr. Paul Lange

Právnik so špecializáciou na právo ochranných známok a označení

Veda nám ukazuje, že udržateľnosť je nevyhnutná pre naše zdravie a pre náš život. Čoraz viac ľudí to chápe. Čoraz viac firiem v tomto duchu aj koná. Mnohé z nich si takto ale robia len reklamu. Veď životné prostredie a klíma predáva. Ako sa v tejto zložitej a citlivej téme zorientovať? Odpoveďou je značka kvality GREEN BRANDS – európska certifikačná známka! Vďaka uznávaným validačným procesom odlišuje výrobky a služby, ktoré spĺňajú ekologické štandardy od tých, ktoré tak nerobia! To oddeľuje zrno od pliev. Vytvára to dôveru. Na rozdiel od mnohých ekologických „ochranných známok“, ktoré sú len nablýskaným obalom bez hodnotného obsahu. Slúžia len k naplneniu peňaženiek svojich vlastníkov. Značka kvality GREEN BRAND vyzdvihuje značky, ktoré si to zaslúžia! V záujme nás všetkých.
Prof. Dr. Dennis Lotter

Výkonný riaditeľ inštitútu Institut für Sustainable Leadership & Change

Ľudia dnes uprednostňujú firmy a značky, ktoré vyžarujú serióznosť a vytvárajú dôveru cez svoje ekonomické, ekologické a sociálne aktivity.

GREEN BRANDS predstavuje obchodnú etiku orientovanú na trvalú udržateľnosť a podnikanie, ktoré bude prospešné aj pre naše vnúčatá. Proces hodnotenia sa opiera o kľúčové otázky. Na jednej strane ponúka firmám možnosť zamyslieť sa nad svojim konaním a na druhej strane umožňuje vyzdvihnúť mimoriadne značky, ktoré si značku GREEN BRANDS zaslúžili vďaka svojej ekologickej zodpovednosti.

Tim Nebel

Výkonný riaditeľ WBN: Büro für Kommunikation GmbH, člen poradného výboru a docent na Vysokej škole pre trvalo udržateľný rozvoj v Eberswalde

Udržateľnosť sa dostala do mainstreamu ako spoločensko-politická téma.  V nákupnom správaní sa stáva pre spotrebiteľov čoraz dôležitejším kritériom. Či už sa jedná o biopotraviny, udržateľnú módu, ekomobilitu, zelené peniaze alebo energie – spotrebitelia, ktorí hľadajú udržateľný životný štýl, sa potrebujú podľa niečoho orientovať. Značka kvality GREEN BRANDS im pomáha, aby sa nestratili v džungli rôznych označení. A prináša transparentnosť a dôveryhodnosť do ekonomických, environmentálnych a sociálnych hodnotiacich kritérií, aby bolo možné odlíšiť skutočne ekologické značky od greenwashingu.
Marcus Noack

Zakladateľ a výkonný riaditeľ LifeVERDE.de & JOBVERDE.de

Je dobré, že GREEN BRANDS prezentuje environmentálnu udržateľnosť firiem. Značka kvality je účinná pomôcka, ako sa zorientovať v spleti produktov a pre firmy je to podnet konať udržateľne.

Želám si, aby GREEN BRANDS naďalej získavala veľa nominácií, a aby sa tieto firmy aktívne zúčastňovali na procese hodnotenia. Každá certifikovaná spoločnosť je vzorom pre mnohé iné firmy, a teda krokom k trvalo udržateľnejšej budúcnosti.

Martin Oldeland

Člen predstavenstva, Spolková pracovná skupina pre environmentálne uvedomelý manažment (B.A.U.M. e.V.)

Žijeme v turbulentných časoch. Klimatická zmena je realita, rastie počet extrémnych výkyvov počasia, svet je plný plastového odpadu (dokonca ho našli aj v krvi detí), klesá biodiverzita a demokracia v mnohých krajinách stojí pred veľkými skúškami. Musíme sa vyrovnať s rôznymi výzvami. Tlak spoločnosti na okamžité zmeny v oblasti udržateľnosti sa zvyšuje (Fridays for Future).

Pozitívne však je, že pre firmy z rôznych odvetví má ochrana klímy zásadný význam a úspešne prijali mnohé opatrenia, ktoré sú dôležité pre životaschopnosť celej spoločnosti. Dobrou správou je, že tieto zmeny sú nielen realizovateľné, ale aj ekonomicky efektívne. Už neexistujú žiadne výhovorky, prečo sa nesprávať udržateľne. Jedným zo spôsobov, ako prezentovať angažovanosť v oblasti trvalej udržateľnosti a pomôcť zákazníkom správať sa ekologickejšie, sú ocenenia kvality. Sem patrí aj program „GREEN BRANDS“ s mnohými ocenenými firmami a značkami.

Peter Parwan

Zakladateľ a prevádzkovateľ platformy zameranej na trvalú udržateľnosť a zdravý životný štýl LOHAS.de 

Nové hodnoty, nové vedomie – potreby ľudí sa upierajú dovnútra, k zmene životného štýlu, sebapoznaniu, oslobodeniu od stresu a spomaleniu, zdraviu, trvalej udržateľnosti a stabilite. Toto všetko sa odzrkadľuje v dopyte po ekonomicky, zdravotne a ekologicky zmysluplných výrobkoch a službách.

GREEN BRANDS poskytuje značkám a spotrebiteľom cennú pomoc na ceste väčšej transparentnosti a orientácie na trhu. Hodnotiaci proces sa vyznačuje najmä dôveryhodnosťou a hrá dôležitú úlohu pri podpore firiem, ktoré sa snažia o udržateľné hospodárenie a výrobu.

GREEN BRANDS pôsobí ako nevyhnutné prepojenie medzi ekonomickými požiadavkami firiem na jednej strane a zmenou hodnôt v spoločnosti na druhej strane. Sociálne a ekologické faktory sú totiž rovnako dôležité ako klimatická kríza alebo nedostatok nerastných zdrojov.

Gerd Pfitzenmaier

Vydavateľ globalmagazin.com

Orientácia – a to hneď dvakrátch: pre spotrebiteľov, ktorí môžu vďaka GREEN BRANDS identifikovať udržateľne vyrobené produkty, a pre firmy, ktoré vďaka získanému certifikátu zistia aktuálny stav ich úsilia o trvalo udržateľné hospodárenie. Prispievať k tejto snahe je úloha, ktorej sa venujem rád. Prelína sa aj s našim úsilím v globalmagazin.com. Posilniť a upevniť porozumenie skutočnej trvalej udržateľnosti.
Prof. Dr. Dr. h.c. Stefan Schaltegger

Vedúci pracovník Centre for Sustainability Management (CSM) na Univerzite Leuphana v Lüneburgu

V dobe informačného pretlaku nadobúdajú značky kvality čoraz väčší význam pre uvedomelé rozhodovanie. GREEN BRANDS značkám ukazuje, nakoľko prekročili dôležité míľniky na ceste k trvalej udržateľnosti
Prof.Dr. René Schmidpeter

CBS Cologne Business School

Spolu môžeme vytvárať budúcnosť: vzhľadom na súčasné globálne, spoločenské, ale aj hospodárske výzvy nastal čas prepracovať obchodné modely. Takým spôsobom, aby negatívne dôsledky boli čo najmenšie a pozitívny dopad na spoločnosť čo najväčší. Najnovšie empirické štúdie ukazujú, že firmy, ktoré do svojich obchodných modelov začlenia témy trvalej udržateľnosti, pracujú s výrazne lepším pomerom výnosov k rizikám. Tieto poznatky ukazujú, že GREEN BRANDS je na správnej ceste k prekonaniu rozporov medzi ziskom a udržateľnosťou, a tak optimálne využívajú aktuálne príležitosti pre hospodársku transformáciu.

Manfred Spaltenberger

Nemecký inštitút pre vynálezy (Deutsches Institut für Erfindungswesen e.V.)

Kritické hodnotenie komplexných systémov a výrobných procesov z hľadiska systémovej ochrany životného prostredia a klímy je pre našu ďalšiu existenciu na planéte zásadné. Diskusie a demonštrácie na národnej a medzinárodnej úrovni nám ukazujú, že spoločnosť kriticky uvažuje o tom, ako sa správame k životnému prostrediu.

Oochranná známka GREEN BRANDS, ktorý je registrovaná a tým chránená v celej EU, pomáha nájsť značky s trvalo udržateľným prístupom k nášmu životnému prostrediu.

Celosvetovo jedinečný program hodnotenia GREEN BRANDS pomáha nominovaným firmám, lepšie porozumieť svojmu podniku, výrobkom alebo službám, ak sa tak ešte nestalo – uvedomelo začleniť trvalo udržateľný prístup do svojich procesov.

Zvyšuje tiež konkurencieschopnosť a pozitívne vnímanie na trhu a u zákazníkov.

Som veľmi rád, že som súčasťou poroty GREEN BRANDS a môžem sa podieľať na rozhodovacom procese.

Edith Stier-Thompson

Generálna riaditeľka news aktuell GmbH

Ochrana klímy a životného prostredia je jednou z hlavných tém našej generácie aj tých nasledujúcich. Treba konať a firmy si to začínajú uvedomovať. Nie unáhlene, ale na úrovni premyslenej stratégie a konceptov, ktoré dlhodobo podporujú trvalo udržateľný rast a prosperitu.

Ocenením GREEN BRANDS vzdávame hold firmám, ktoré už sú v tejto oblasti aktívne. Značka kvality pomáha spotrebiteľom pri nakupovaní a súčasne je podnetom pre ostatné spoločnosti. Pretože ocenené značky sú dôležité vzory pre to, aby sa trvalá udržateľnosť stala samozrejmosťou pre všetky firmy.

Tina Teucher

Moderátorka, konzultantka, spisovateľka a docentka pre trvalú udržateľnosť a CSR

Obavy z budúcnosti patria k najnebezpečnejším javom, ktoré môžu negatívne ovplyvniť našu civilizáciu a demokraciu. Preto je veľmi dôležité nájsť správny smer a rozoznať konkrétne možnosti ako konať. Ako môžem niečo zmeniť? Budú mať moje rozhodnutia pozitívny vplyv aj na nasledujúce generácie?

Ocenenie kvality GREEN BRANDS pomáha identifikovať značky, ktoré preberajú zodpovednosť a ponúkajú riešenia ekologických výziev. Vytvára to dlhodobú dôveru, ktorá sa v konečnom dôsledku firmám vyplatí aj z ekonomického hľadiska.

Tu nájdete členov poroty z minulých rokov