Naše poslanie

V oblasti udržateľnosti existuje mnoho ocenení a značiek kvality – v skutočnosti až príliš veľa…

  • Ale ktoré z nich aj plnia svoje sľuby?
  • A čo vlastne sľubujú?
  • Ktorým z nich môžeme dôverovať?
  • Čo znamenajú tajomné názvy a skratky?
  • Ktoré z nich sú len marketingovými vynálezmi dobre platených agentúr s cieľom zvýšiť podiel z predaja výrobkov vezúcich sa na „zelenej vlne“ ? Veľmi dobre si vedomých, že spotrebitelia už dávno stratili prehľad…

Napriek tomu – alebo práve preto – by viac ako 60 % obyvateľstva dalo prednosť (zastrešujúcej) značke kvality s jasnou komunikáciou a významom. Mala by však byť seriózna a nezávislá… Vyplýva to z každoročného prieskumu trhu, ktorý sa uskutočňuje v ôsmich krajinách.

Presne tu chceme predstaviť naše „majáky“. Ukazovatele, ktoré svietia do diaľky v nekonečnom mori spoločností a produktov! Naša organizácia vytvorila zastrešujúcu značku, „zastrešujúce ocenenie“, ktoré vyzdvihuje a ctí všetky skutočne „zelené“ značky. A to bez ohľadu na veľkosť spoločnosti a odvetvie. Snažíme sa tiež podporiť práve menšie a stredné podniky a dostať ich do centra pozornosti, akú si vďaka veľkým rozpočtom a výdavkom na reklamu môžu dovoliť len tie „veľké“… Tým však často u veľkých firiem vzniká dojem samochvály a zneužívania zeleného prístupu tzv. greenwashingu.

Najdôležitejšie kritériá pre seriózne značky kvality/ocenenia sú:

  • Iniciátor ako aj zúčastnené inštitúcie/osoby sú nezávislé a neutrálne
  • Proces a kritériá hodnotenia sú pripravené pod vedeckým dohľadom. Sú transparentné, overiteľné a nezávisle kontrolované
  • Ocenenie sa udeľuje na základe viacstupňového posudzovacieho a rozhodovacieho procesu

Značka kvality GREEN BRAND je registrovanou certifikačnou známkou EÚ pre environmentálnu trvalú udržateľnosť s nezávislým, transparentným a neutrálnym systémom hodnotenia. Preto disponuje právnou ochranou v celej EÚ!

Všetky firmy s ocenením GREEN BRAND majú jednu spoločnú vlastnosť: musia úspešne prejsť nezávislým, komplexným (a doposiaľ celosvetovo jedinečným) postupom hodnotenia! Proces udeľovania ocenenia GREEN BRANDS prináša v B2C (medzi podnikmi a spotrebiteľmi) a B2B (medzi podnikmi) sektoroch nové hodnotiace kritériá potvrdením kvality, ako aj pomoc pri rozhodovaní pre spotrebiteľov.