Čo sú GREEN BRANDS

GREEN BRANDS sú značky (firmy/výrobky/poskytovatelia služieb/potraviny/združenia a osobnosti) ocenené značkou kvality, ktoré významne prispievajú k ochrane životného prostredia, klímy, prírody, biodiverzity a prírodných zdrojov.

GREEN BRANDS preukázateľne dodržiavajú zásady výroby šetrnej k životnému prostrediu, konajú vždy s ohľadom na vlastnú spoluzodpovednosť za ochranu prírodných zdrojov a snažia sa o udržateľnosť, zachovanie rovnováhy v prírode a jej ochranu.

Firmy s ocenením GREEN BRANDS sa okrem iného vyznačujú nasledujúcimi environmentálnymi a trvalo udržateľnými obchodnými rozhodnutiami:

  • Šetrenie energie
  • Zníženie alebo zamedzenie vzniku emisií CO2 a ďalších látok škodlivých pre životné prostredie
  • Zníženie množstva odpadu a predchádzanie jeho tvorbe
  • Ochrana a šetrenie prírodných zdrojov
  • Starostlivosť o čistotu a ochranu prírody
  • Využitie alternatívnych zdrojov energie
  • Vzdelávanie zamestnancov v oblasti  ochrany životného prostredia a udržateľnosti
  • Výroba potravín a liečiv podľa prísnych biologických/ekologických kritérií
  • Informovanie spotrebiteľov o opatreniach na zníženie emisií skleníkových plynov prostredníctvom jednotlivých produktov
  • Zverejnenie informácií o cieľoch spoločnosti, ktoré odrážajú ekologickú stratégiu a procesy