Pečať kvality

Označenie GREEN BRANDS je pre značky najdôležitejším a najvzácnejším vyjadrením uznania. Je dôkazom úspešného dokončenia procesu a ako zastrešujúca značka potvrdzuje spotrebiteľovi aj ostatným spoločnostiam ekologickú udržateľnosť firmy alebo produktu.

Od 26. novembra 2019 je pečať kvality GREEN BRAND registrovaná ako certifikačná ochranná známka EÚ pre ekologickú udržateľnosť s nezávislým, transparentným a neutrálnym hodnotiacim procesom. Z toho dôvodu disponuje právnou ochranou v celej EÚ!

Pečať kvality GREEN BRANDS, ktorá je chránená patentom vo vyše 30 krajinách, možno použiť iba s písomným súhlasom.

Iba firmy s ocenením GREEN BRAND získajú pečať kvality, ktorá má platnosť počas celého obdobia validácie. ( max.  2 roky).

Spoločnosti/produkty, ktoré úspešne prešli procesom opätovnej validácie, získajú pečať kvality s jednou hviezdičkou (*) , po dvoch úspešných opätovných validáciách je udelená pečať kvality s dvomi hviezdičkami (**) atď.

Príklady pečatí kvality GREEN BRANDS za úspešnú opätovnú validáciu:

Pečate kvality GREEN BRANDS pre značky ocenené v aktuálnom cykle hodnotenia jednotlivých krajín: