Slovensko

GREEN BRANDS začína s prvým procesom udeľovania ocenení na jar 2021.

Prvý proces bude zavŕšený slávnostným ceremoniálom na jeseň 2022.

 

Kontakt

Agneša Gašperanová
GREEN BRANDS Slovakia
+420 228 883 583
agnesa.gasperanova@green-brands.org

Osobnosť GREEN BRANDS Slovakia 2022 bude ocenená a vyhlásená na slávnostnom ceremoniáli v novembri 2022