KOMPLEXNÝ

Kritériá validačného procesu zohľadňujú všetky rozmery spoločnosti a produktov, od logistiky cez odpadovú stratégiu, spotrebu energie a vody, až po povedomie zamestnancov a ďalšie.

TRANSPARENTNÝ

Spoločnosti získajú transparentný výsledok validačného procesu a kompletné vyhodnotenie. Výsledky tvoria základ konečného rozhodnutia poroty o udelení ceny.

ZÁVÄZNÝ

Ochranná známka GREEN BRANDS je registrovaná ako ochranná certifikačná známka EÚ pre ekologickú udržateľnosť a spolu s transparentným, nezávislým certifikačným riadením sú medzinárodne chránené.

MEDZINÁRODNÝ

Naša organizácia oceňuje ekologicky udržateľné značky v rámci unikátneho trojfázového procesu a v súčasnosti udeľuje pečať kvality v 8 krajinách. Pričom stále expandujeme aj do ďalších krajín.

ČO ROBÍME?

GREEN BRANDS je medzinárodná, nezávislá a samostatne pôsobiaca brand-marketingová organizácia, ktorá oceňuje ekologicky udržateľné značky a udeľuje im ochrannú známku a pečať kvality GREEN BRANDS.

Metodika

Tri kroky k oceneniu

Prečo existuje GREEN BRANDS?

Transparentné vymedzenie proti greenwashingu

Benefity

Rozsiahle výhody pre ocenené značky

GREEN BRAND – ochranná certifikačná známka EÚ pre ekologicky udržateľné značky

Vysvetľujúce video o metóde hodnotenia

Naša nezávislá organizácia hodnotí a oceňuje ekologicky udržateľné značky od roku 2011. Vysvetľujúce video stručne a výstižne predstavuje špecifiká procesu, rovnako ako už ocenené značky a víťazov ceny „Osobnosť roka“.

GREEN BRANDS v číslach

0

Krajín

0

Nominovaných značiek

0

Auditovaných značiek

0

Ocenených značiek

Ocenené osobnosti

Čo o nás hovoria ocenené značky

AKtuálne správy

Podporujeme udržatelnosť, ochranu klímy a životného prostredia a zdravý životný štýl

Ocenenie GREEN BRANDS môžu získať len tie značky, ktoré v našom hodnotiacom procese preukázali vysokú úroveň zodpovednosti za ekologickú udržateľnosť.

Aktuálne ocenené značky