Wolfganf Küpper

Koncept GREEN BRANDS nás presvedčil hneď pri prvom stretnutí. Následný proces validácie nám už vtedy jasne ukázal, kde sa pre našu firmu skrýva ďalší „zelený“ potenciál

Úspešná účasť nás mimoriadne povzbudila v tom, aby sme procesy trvalej udržateľnosti ešte zintenzívnili – naším prispením, ale aj s externou pomocou. Výsledky druhého validačného procesu jasne ukázali, že naša snaha priniesla jasné výsledky.
A táto systematická cesta pokračuje. Naším ďalším cieľom je určenie uhlíkovej stopy firmy a prijatie opatrení na dosiahnutie klimatickej neutrality.
Ocenenie GREEN BRANDS viditeľne povzbudilo našu politiku trvalej udržateľnosti. Základom je úprimný, nestranný a odborný hodnotiaci proces!

Wolfganf Küpper

Marketingový riaditeľPAPSTAR GmbH