Značka kvality GREEN BRANDS Je certifikačnou známkou EÚ

Od novembra 2019 je značka kvality GREEN BRANDS zapísaná ako certifikačná známka EÚ pre GREEN BRANDS Organisation GmbH. Značka kvality a proces udeľovania sú odteraz chránené v celej EÚ. GREEN BRANDS sa tak kvalitatívne odlišuje od stoviek iných označení a garantuje kontrolovanú, environmentálne trvalo udržateľnú kvalitu.

Značka kvality GREEN BRANDS zabezpečuje, že ňou ocenené značky sú skutočne trvalo udržateľné a priateľské voči životnému prostrediu, a že na základe toho účinne prispievajú k ochrane životného prostredia, prírody a klímy. Toto zaisťuje transparentný posudzovací proces, validácia a kontrola, ktorú vykonávajú uznávané inštitúty podľa prísnych kritérií.

Značka kvality GREEN BRANDS je ako certifikačná známka EÚ chránená zákonom.

Držiteľom ocenenia zabezpečuje exkluzivitu oproti ostatným značkám, ktoré ešte nedosiahli environmentálne trvalo udržateľnú kvalitu, ktorú GREEN BRANDS požaduje, alebo sa nezúčastnili na posudzovacom procese a tak nemajú licenciu na používanie značky kvality GREEN BRANDS.

Výrobky alebo služby, ktoré by chceli získať certifikát GREEN BRANDS, musia preukázať určité kvalitatívne požiadavky, ktoré sa v jednotlivých kategóriách líšia. To sa deje dopredu stanoveným procesom. Podrobnosti o procese získania certifikátu (validačné dotazníky a hodnotiace formuláre) môžete nájsť v Stanovách upravujúcich používanie známok, uverejnených v Registri ochranných známok EÚ, resp. si ich môžete prečítať tu na stránke.

Proces udeľovania ocenenia GREEN BRANDS je celosvetovo jedinečný a skladá sa z troch fáz. Nezávislou nomináciou sa značky kvalifikujú pre proces validácie na zisk ocenenia GREEN BRANDS. Až pri dosiahnutí stanovenej referenčnej hodnoty na indexe GREEN BRANDS rozhodne národná porota ako finálna inštancia o ocenení a udelení značky kvality.

Po štyroch rokoch príprav sa medzinárodný proces udeľovania ocenenia pre environmentálne trvalo udržateľné značky začal realizovať v roku 2011 v Rakúsku a v roku 2012 v Nemecku. V rokoch 2018 a 2019 pribudli Švajčiarsko, Maďarsko a Česká republika, od roku 2021 aj Slovensko, Bulharsko a Slovinsko. Po viac než 500 validáciách bolo vyznamenaných vyše 200 značiek.
Proces udeľovania ocenenia GREEN BRANDS sa v budúcom roku začne v ďalších vyše 20 krajinách.

Tu nájdete certifikát registrácie ako certifikovanej známky Európskej Únie.