GREEN BRANDS štartujú na Slovensku. Ocenia ekologické a udržateľné značky

Medzinárodný program GREEN BRANDS oceňuje ekologicky zmýšľajúce značky, organizácie a osobnosti na slovenskom trhu. O ochrannú známku GREEN BRANDS sa môžu uchádzať subjekty všetkých veľkostí a segmentov z oblasti B2C a B2B pôsobiace na Slovensku. Ocenenie však získajú len tie značky, ktoré myslia udržateľne, ekologicky a prispievajú tým významnou mierou k ochrane životného prostredia a prírody.

Označenie GREEN BRANDS môžu využívať len značky, ktoré prejdú trojstupňovým procesom vyvinutým v spolupráci medzinárodnej spolupráce s odborníkmi a vedcami v oblasti udržateľnosti. Proces zahŕňa tri stupne – nomináciu, validáciu a rozhodnutie odbornej poroty. Zelená pečať GREEN BRANDS je od roku 2019 zároveň oficiálne registrovanou certifikačnou známkou v oblasti udržateľnosti a ekológie.

Značky sú nominované cez prieskum trhu, menovaním zo strany mimovládnych organizácií, záujmových spolkov, mediálnych partnerov programu, členov poroty alebo už ocenených značiek. Nasleduje proces validácie prostredníctvom dotazníka pripraveného pod dohľadom odborníkov na ekológiu a udržateľnosť. Jeho cieľom je získať čo najlepší prehľad o aktivitách, opatreniach a udržateľnej stratégii značiek, ktoré sa uchádzajú o ocenenie GREEN BRANDS. Vyhodnotenie odpovedí zabezpečuje medzinárodná poradenská spoločnosť ALLPLAN, prípadne sa preveria náhodnou kontrolou.

Po spracovaní údajov z dotazníkov, ktoré je dostupné len pre účastníkov, získajú značky úroveň „indexu GREEN BRANDS“. Až po dosiahnutí alebo prekročení benchmarku daného porotou (51%) môže byť značke udelený titul GREEN BRANDS. Poslednou inštanciou a finálnym posúdením v procese hodnotenia je rozhodnutie poroty zloženej z popredných predstaviteľov hospodárstva, vedy, médií, agentúr a ekologických organizácií. Porota má právo veta a po kontrole výsledkov môže ocenenie udeliť alebo zamietnuť.

Program GREEN BRANDS začal pôsobiť v Rakúsku a Nemecku pred 10 rokmi, kde je dnes už štandardom. Ochranná známka je v súčasnosti k dispozícii v 8 krajinách, medzi ktoré od januára 2021 patrí aj Slovensko.
„Vďaka „zelenej“ pečati GREEN BRANDS sa budú môcť zákazníci lepšie zorientovaťť v tejto oblasti a podporiť tie značky, ktoré sa zasadzujú za zlepšenie životného prostredia, prírodu, trvalú udržateľnosť a ekologické životné a výrobné podmienky. Ochranná známka však nie je len výhodou ako osloviť ekologicky uvedomelých zákazníkov. Poskytuje konkurenčnú výhodu aj pre spoločnosti, ktoré exportujú do západných krajín, predovšetkým do Nemecka, kde im môže pomôcť pri získavaní nových klientov a objednávok,“ povedal András Wiszkidenszky, regionálny riaditeľ GREEN BRANDS Slovensko.

Značky ocenené v programe GREEN BRANDS získajú zároveň aj jedinečný marketingový a PR balík, ktorý zaručuje ako na národnej, tak na medzinárodnej úrovni vysokú pozornosť, uznanie a prijatie. Jeho súčasťou je prezentácia značky v publikácií GREEN BRANDS, ktorá vychádza každé dva roky vo vysokom náklade a je distribuovaná priamym predajom, mediálnymi partnermi a ďalšími kanálmi. Vrcholom daného ročníka je galavečer, kde je značkám udelený ich oficiálny status GREEN BRANDS. Pritom je tiež vyznamenaná jedna Osobnosť GREEN BRANDS. Zo strany mediálneho partnera sa vyhlasuje Zvláštna cena GREEN BRANDS.

Prvé stretnutie odbornej poroty

Posledné slovo pri oceňovaní značiek GREEN BRANDS má odborná porota, preto jej výber pozostáva z odborníkov v oblastiach ekológie, udržateľnosti a podnikania. Prvé stretnutie organizačného tímu GREEN BRANDS a odbornej poroty však prebehlo vzhľadom na epidemiologickú situáciu formou virtuálneho mítingu. Porotcovia sa dozvedeli viac o programe GREEN BRANDS, jeho vízii a metodike hodnotenia od zakladateľa Norberta Luxa a regionálneho riaditeľa pre Slovensko, Česko a Maďarsko Andrása Wiszkidenszkyho.

Členovia odbornej porota GREEN BRANDS:

Radoslav Mizera (Solved)

Beáta Hlavčáková (CSR Company Slovakia)

Peter Rakovský (denkstatt)

Daniel Rabina (Green Talk)

Jana Kutlíková (zemito.sk)

Hana Ovesná (Slovenská rada pre zelené budovy)

Klaudia Medalová (biospotrebitel.sk)

Martina Kolesárová (Nadácia Pontis)

Roman Šterbák (Slovenské združenie pre značkové výrobky)