Títo odborníci budú rozhodovať, ktoré udržateľné slovenské značky sa stanú GREEN BRANDS (1. časť)

Odborná porota má v procese rozhodovania o značkách, ktoré získajú pečať kvality GREEN BRANDS, kľúčovú úlohu. Preto je veľmi dôležité, aby boli na slovo vzatými odborníkmi v oblasti trvalej udržateľnosti, s výbornými znalosťami slovenského trhu a podnikateľského prostredia. A presne takí odborníci sa zišli v odbornej porote programu GREEN BRANDS na Slovensku.

Experti budú vyhodnocovať informácie, ktoré prihlásené značky vyplnia v dotazníkoch o svojich firmách. Ide o dáta zo širokého spektra oblastí trvalej udržateľnosti a environmentálne pozitívneho zmýšľania firiem. Od šetrenia energií, cez udržateľný proces výroby, dopravu šetrnú k životnému prostrediu až po ukotvenie udržateľnej stratégie vo firemnej politike a filozofii.

Predpokladom pre získanie pečate kvality GREEN BRANDS je, aby značkám vyšiel index vyšší ako 51%, avšak členovia poroty majú právo veta a môžu ocenenie pre danú značku zastaviť. V prípade, že podľa nich nespĺňa niektoré z kľučových kritérií alebo majú iné pochybnosti. Porota má skrátka posledné slovo a garantuje expertízu a široký prehľad v oblasti trvalej udržateľnosti.

Predstavujeme vám prvých členov odbornej poroty GREEEN BRANDS.

Daniel Rabina
Komunikačný expert a producent, agentúra Green Talk
Daniel Rabina roku 2017 založil marketingovú a produkčnú agentúru Green Talk, ktorá produkuje známu talkshow Trochu inak s Adelou Vinczeovou.

Vyštudoval scenáristiku a politológiu. Od roku 2002 do roku 2008 pracoval pre TV Markíza ako dramaturg. Neskôr bol manažérom Cigánskych diablov. Od roku 2012 do roku 2017 pôsobil na pozícii marketingového riaditeľa Slovenského národného divadla. V roku 2017 založil marketingovú a produkčnú agentúru Green Talk, ktorá produkuje známu talkshow Trochu inak s Adelou Vinczeovou.

„Keď som v roku 2017 zakladal Green Talk, mal som víziu agentúry, ktorá bude dodávať marketingové služby férovým firmám uvedomujúcim si dôležitosť ekologickej a sociálnej udržateľnosti. Dnes môžem s potešením konštatovať, že tento cieľ, nech spočiatku vyzeral akokoľvek idealisticky, sa nám darí z veľkej časti plniť.“ V marketingu sa momentálne venuje klientom z oblastí ekologického spracovania odpadu, geotermálnej energie, investičného bankovníctva a komerčných realít. Popritom pôsobí ako externý doktorand politológie na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka.

„Vďaka klientom z oblasti geotermálnej energie alebo ekologického nakladania s odpadmi spoločne prispievame k tomu, že verejnosť kladie na tieto problematiky väčší dôraz a začína ich vnímať realisticky. Podarilo sa nám to dosiahnúť vďaka kvalitnému odbornému zázemiu našich klientov, čoho výsledkom je transparentná a dátovo podložená komunikácia na hony vzdialená módnemu, no nekorektnému „greenwashingu“.

Klaudia Medalová

editorka portálu pre ekologické poľnohospodárstvo a udržateľný spôsob života, www.biospotrebitel.sk

Klaudia Medalová pracuje v Centre environmentálnych aktivít (CEA) ako projektová manažérka a od roku 2000 sa venuje podpore ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Pracuje v Centre environmentálnych aktivít (CEA) ako projektová manažérka. Od roku 2000 sa venuje podpore ekologickej poľnohospodárskej výroby. Pravidelne navštevuje veľtrh BioFach v Norimbergu a rozvíja svoju odbornosť v oblasti certifikovanej bio kvality. Organizácia CEA realizovala výstavu BIO či nebyť?, 10 ročníkov spotrebiteľského hlasovania Biopotravina roka a tiež niekoľko BIO jarmokov v Trenčíne. CEA je členom Zväzu ekologického poľnohospodárstva EKOTREND SLOVAKIA. Okrem osvetových aktivít v oblasti eko-poľnohospodárstva s manželom prevádzkuje eko-bio-fair obchod Malý princ a distribuuje čaje a korenie Sonnentor na Slovensku. Od roku 2012 sa venuje aj projektu www.mladireporteri.sk a projektu www.prirodnazahrada.eu.

„Ľudstvo v súčastnosti čelí množstvu environmentálnych výziev a je najvyšší čas, aby sme začali konať – od legislatívnych a finančných nástrojov, až po zmenu spotrebiteľského správania. Prvým krokom môže byť trochu sa uskromniť, nájsť si lokálnych producentov, a čo nevieme takto nakúpiť, uprednostniť výrobky od dôveryhodných eko-producentov alebo s dôveryhodnou eko-značkou.“

Radoslav Mizera

zakladateľ a Innovation Lead v slovensko-fínskej spoločnosti Solved

Posledných 15 rokov sa intenzívne venuje oblasti ekológie v ekonomike a podnikaní.

Je alumni členom globálnej študentskej organizácie na podporu udržateľnosti Oikos, angažoval sa na stretnutiach o udržateľnosti ako YES (Youth Encounter on Sustainability) vo Švajčiarksu, BMW nadácie, alebo aj na Globálnom podnikateľskom sumite GES+ 2016, ktorý bol usporiadaný pod záštitou prezidenta USA, Baracka Obamu. Viac ako 8 rokov pracoval ako globálny analytik pre oblasť čistých riešení fínskej organizácie Finpro (teraz Business Finland).

Okrem aktívneho poradenstva pre fínske malé a stredné podniky, startupy a firmy s globálnym potenciálom, bol aj aktívnym členom fínskeho národného programu Cleantech Finland už od jeho začiatku v roku 2008. Momentálne pôsobí piaty rok ako Innovation Lead v slovensko-fínskej spoločnosti Solved, ktorú spoluzaložil v roku 2013.

„Príroda nám ponúka dokonalý dizajn a je najdôležitejším obchodným partnerom. Je načase začať s ňou spolupracovať.“