Udržateľné značky z Česka, Maďarska a Rakúska získali vo Viedni ocenenie GREEN BRANDS

Medzinárodná organizácia GREEN BRANDS odovzdala počas slávnostného galavečera ocenenia značkám z troch krajín, ktoré splnili náročné podmienky hodnotiaceho procesu. Na podujatí sa stretli zástupcovia ocenených značiek z Česka, Maďarska a Rakúska, ale aj členovia odbornej poroty zo Slovenska.

Podujatie je zatiaľ najväčším galavečerom v histórii GREEN BRANDS, keďže kvôli koronavírusovej prestávke sa nemohli konať odovzdávania v jednotlivých krajinách v minulom roku. V historickej budove viedenského Palais Niederderösterreich sa preto 15. septembra 2021 stretli porotcovia a zástupcovia udržateľných značiek zo štyroch krajín, čo bola tiež skvelá príležitosť pre nadviazanie nových partnerstiev.

Green Brands, Preisverleihung

Počas slávnostného programu bolo ocenených 55 značiek z Rakúska, Maďarska a Českej republiky. Ocenenie GREEN BRANDS získali značky v štyroch kategóriách – spoločnosť, produkt, služba a potraviny. Značky v rámci Českej republiky a Maďarska získali ocenenie GREEN BRANDS prvýkrát. Niektoré z rakúskych spoločností však svoj titul obhájili už po niekoľkýkrát, keďže program GREEN BRANDS tam odovzdal prvé ocenenia značkám už v roku 2012.

Vďaka „zelenej“ pečati GREEN BRANDS sa môžu zákazníci lepšie zorientovať v tejto oblasti a podporiť tie značky, ktoré sa zasadzujú za zlepšenie životného prostredia, prírodu, trvalú udržateľnosť a ekologické životné a výrobné podmienky. Ochranná známka však nie je len výhodou ako osloviť ekologicky uvedomelých zákazníkov. Poskytuje konkurenčnú výhodu aj pre spoločnosti, ktoré exportujú do západných krajín, predovšetkým do Nemecka, kde im môže pomôcť pri získavaní nových klientov a objednávok,“ povedal András Wiszkidenszky, regionálny riaditeľ GREEN BRANDS pre Slovensko, Českú republiku a Maďarsko.

Téma udržateľnosti a zodpovedného podnikania je veľmi komplexná a v médiách si žiada odborný prístup a špecifický prístup. Všetky tieto vlastnosti odzrkadľuje aj Rakúska novinárska cena za životné prostredie, ktorú si počas večera prevzali ocenení v kategóriách digitálne médiá, print, rádio a televízia. Ocenenie GREEN BRANDS OSOBNOSŤ je zas určené pre jednotlivcov, ktorí veľkou mierou prispievajú k medializácii témy udržateľnosti a vyvíjajú v tejto oblasti aj záslužné aktivity. Široká verejnosť v Maďarsku udelila ocenenie videotvorcovi a moderátorovi kanálu Discovery Csaba Gyetvánovi a odborná porota ocenenie udelila ekonómke a environmentálnej inžinierke Gréte Nagy. Rakúske ocenenie získal známy hudobník, cestovateľ a spisovateľ Hubert von Goisern.

Green Brands Preisverleihung

Galavečer sa už tradične konal aj za podpory významných osobností rakúskeho verejného života. Medzi hosťami bola Spolková ministerka pre životné prostredie, dopravu, inovácie a technológie Leonore Gewesslerová, Rakúsky vicekancelár a Minister pre verejnú službu, šport, umenie a kultúru Wernera Kogler a účastníkom večera sa cez video odkaz prihovoril aj rakúsky prezident Alexander Van der Bellen.

Viac o GREEN BRANDS

Pečať kvality GREEN BRANDS, registrovanú ako certifikačnú známku v celej EÚ, hodnotí značky na základe nezávislého, transparentného a vysoko rešpektovaného trojstupňového procesu, ktorého súčasťou je aj dôkladný audit značiek. V ňom sa vo všetkých častiach výroby, spotreby aj likvidácie hodnotili dopady ich podnikania na životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj. Pečať kvality GREEN BRAND, získajú ocenené značky na dva roky po dôkladnom posúdení odbornou porotou, ktorá je kľúčovou súčasťou procesu hodnotenia a garantom odbornosti a nezávislosti.

Porotu tvoria významné osobnosti z oblastí udržateľnosti, ekológie a médií. „Pečaťou GREEN BRANDS môžu byť vyznamenané len“ zelené „značky každodenného života zo všetkých odborov a všetkých veľkostí, ktoré prebrali spoluzodpovednosť za udržateľný a vyvážený rozvoj ekonomického, sociálneho a environmentálneho prostredia,“ uvádza András Wiszkidenszky, regionálny riaditeľ GREEN BRANDS pre Slovensko, Česko a Maďarsko.

Organizácia GREEN BRANDS bola založená v roku 2007 Norbertom Luxom na základe jeho úspešnej kariéry v medzinárodnej organizácii zaoberajúcej sa zvyšovaním hodnôt a kvality fungovania značiek a jeho osobného presvedčenia o dôležitosti udržateľnosti a ochrany prírody.