Ako môže stratégia udržateľnosti pomôcť vašej firme

Čoraz viac veľkých medzinárodných a menších miestnych značiek začleňuje udržateľnosť a etické podnikanie do svojej stratégie. Ak je totiž takýto prístup účinne zakotvený v spôsobe fungovania podniku a vybudovaný s jasnou a dlhodobou víziou, môže priniesť hmatateľné výsledky a posunúť značku na vyššiu úroveň. Poďme sa spoločne pozrieť na to, čo môže udržateľné podnikanie priniesť vašej značke.

Zníženie výrobných a prevádzkových nákladov

Jedným z najsilnejších argumentov na zavedenie udržateľnej stratégie je zníženie výrobných a prevádzkových nákladov. Efektívnejším využívaním zdrojov môžu výrobné spoločnosti ušetriť peniaze na výrobnom procese a zároveň používať menej udržateľných zdrojov. Podľa štúdie spoločnosti McKinsey o udržateľnosti v podnikaní z roku 2011 až 33 % spoločností zaviedlo ekologické a udržateľné opatrenia na úsporu výrobných nákladov, pričom dosiahli zlepšenie až o 19 % oproti predchádzajúcemu roku. 

Úspory možno dosiahnuť aj efektívnejším využívaním prevádzkových kapacít s dôrazom na energetickú účinnosť v kanceláriách a kamenných predajniach a dôležitým prvkom skladačky je aj zefektívnenie dodávateľského reťazca. Medzi ďalšie výhody patrí možnosť využiť zľavy, zapojiť sa do udržateľných projektov a využiť niektoré z mnohých dostupných národných a medzinárodných grantov.

Príprava na nedostatok zásob

Prechod od lineárneho k obehovému mysleniu môže výrazne zmierniť narušenie dodávateľských a výrobných reťazcov, ktoré možno očakávať v dôsledku súčasnej nestability v európskom regióne. Životnosť výrobkov sa však nemusí skončiť ich vyradením. Mnohé spotrebné tovary môžu po inteligentnom riadení recyklácie a likvidácie odpadu poskytovať ďalšie suroviny. 

Prevzatie kontroly nad takýmito materiálmi môže poslúžiť ako ochrana pred ich nedostatkom. A v spolupráci s dodávateľmi odpadu, dodávateľmi a inovátormi v tejto oblasti možno s odpadom zaobchádzať aj ako so zdrojom. Tieto stratégie sú dôležité najmä teraz, keď čelíme riziku rozsiahleho nedostatku a inflácie.

Employer branding and komunikácia

Získanie inteligentných a efektívnych zamestnancov je jednou z hlavných výziev pre spoločnosti, ktoré sa chcú stať lídrami na trhu. Udržateľný prístup a komunikácia môžu pomôcť prilákať takéto talenty do firiem. Prieskum spoločnosti Swytch ukázal, že 40 % mileniálov (ktorí budú o niekoľko rokov tvoriť tri štvrtiny pracovnej sily) je ochotných dlhodobo pracovať pre značky, ktoré majú účinné a rozumné politiky udržateľnosti, a sú ochotní dokonca prijať aj zníženie platu.

Ďalším vplyvným aspektom je dobrá komunikácia a komunikačné výhody, pričom udržateľnosť je jedným zo základných kameňov firemnej kultúry a marketingovej komunikácie. Môže odlíšiť značku a výrobky od ostatnej konkurencie a určovať trendy, ktoré bude celý trh nasledovať. Zákazníci pozitívne reagujú na témy udržateľnosti, ak sú autentické a vychádzajú z podstaty spoločnosti. Dajte si však pozor na „greenwashing“, ktorý môže negatívne ovplyvniť vnímanie značky. Kľúčom k úspechu je nájsť správnu rovnováhu a dodržiavať premyslenú, dlhodobú stratégiu.

Lepšia akvizícia zákazníkov

Udržateľnosť je pozitívne vnímaná zákazníkmi, obchodnými partnermi a trhom a môže vašej firme pomôcť prilákať nových zákazníkov, udržať si verných a nadviazať úspešné obchodné partnerstvá. Výskum Harvard Business Review ukázal, že udržateľné značky majú vyššie tržby ako značky, ktoré takúto stratégiu ignorujú. Výrobky, ktoré majú na obale dôkaz o udržateľnosti, dosiahli v roku 2019 tržby vo výške 114 miliárd USD, čo predstavuje 19 % nárast od roku 2013. V tomto smere môže výrazne pomôcť uvedenie udržateľného výrobného procesu na obale výrobku.

Podľa prieskumu spoločnosti Statista až 92 % online nakupujúcich v Nemecku registruje ekologické pečate na výrobkoch a až 59 % z nich sa podľa toho rozhoduje pri nákupe. A tento benefit prináša aj ocenenie ZELENÁ ZNAČKA, ktoré môžu získať aj značky na slovenskom trhu po audite a rozhodnutí odbornej poroty. Ocenené značky potom môžu používať zelenú pečať na svojich výrobkoch a využívať tento úspech ako komunikačnú výhodu na rôznych platformách a v rôznych médiách.

Ak sa chcete dozvedieť viac o ocenení GREEN BRANDS, o tom, ako z neho môže mať vaša značka prospech a čo musíte urobiť, aby ste sa mohli uchádzať o nomináciu, kontaktujte nás na slovakia@green-brands.org.