Udržateľné značky zo Slovenska, Česka a Maďarska získali v Budapešti ocenenie GREEN BRANDS

Medzinárodná organizácia GREEN BRANDS odovzdala počas slávnostného galavečera ocenenia značkám z troch krajín, ktoré splnili náročné podmienky hodnotiaceho procesu. Na podujatí sa stretli zástupcovia ocenených značiek zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska, ale aj členovia odbornej poroty a zástupcovia médií.

Podujatie pokračuje v tradícii galavečerov, kde sa môžu osobne stretnúť zástupcovia ocenených značiek, členovia poroty a významné osobnosti z oblasti udržateľnosti. Miestom konania slávnostného večera boli tentokrát priestory Danubius Hotel Helia v Budapešti.

O dobrú náladu a príjemnú atmosféru počas slávnostného večera sa postarala skúsená slovenská herečka a moderátorka Vera Wisterová. O umelecký zážitok sa zaslúžilo energické vystúpenie členov kolektívu Virtuosos V4.

Ocenenie GREEN BRANDS získalo 17 značiek z Maďarska, 13 značiek z Českej republiky a 6 značek zo Slovenska. Niektoré z ocenených spoločnosti svoj titul získali opakovane, podarilo sa to až 15 značkám. Získanie ocenenia GREEN BRANDS je pre ocenené značky dôkazom o fungujúcej udržateľnej stratégii a prístupu k zodpovednému podnikaniu.

“Sme veľmi radi, že sa rodina značiek GREEN BRANDS rozrástla o ďalších členov. Značky ocenené v našom programe sú totiž majákom v oblasti udržateľnosti a zodpovedného podnikania. Slúžia tak ako inšpirácia pre ostatné brandy na trhu a vďaka podrobnému auditu sú zárukou vysokej úrovne a profesionality v oblasti udržateľnosti”, povedal regionálny riaditeľ GREEN BRANDS pre Slovensko, Českú republiku a Maďarsko András Wiszkidenszky.

Špeciálnym ocenením bolo GREEN BRANDS Top 25 pre výnimočné osobnosti v oblasti udržateľnosti v Maďarsku. Počas galavečera získala ocenenie aj GREEN BRANDS Personality z Českej republiky. Odborná porota prisúdila túto poctu Soni Klepek Jonášovej z organizácie INCIEN za osvetu a svedomitú snahu v oblasti vzdelávania firiem v oblasti udržateľnosti.

“Prechádzala som si materiály ku všetkým oceneným značkám a musím povedať, že ste všetci inšpiratívni. Ďakujem za toto uznanie, je to veľká motivácia, spolupracovať s vami na tom, aby bol tento svet lepším miestom. Mali by sme to robiť nielen pre nás, ale aj pre ďalšie generácie”, odkázala Soňa Jonášová hosťom prostredníctvom videoodkazu.

Podujatie sa už tradične konalo s prihliadnutím na maximálnu udržateľnosť, čomu bol prispôsobený výber miesta, logistika aj organizácia. Počas eventu sa konala aj charitatívna zbierka v spolupráci s organizáciou Sharity. Výťažok z podujatia pôjde na podporu programu Jane Goodallovej, zameraného na ochranu prírody v Maďarsku prostredníctvom mladých ľudí s tou správnou motiváciou.

Viac o GREEN BRANDS

Pečať kvality GREEN BRANDS, registrovaná ako certifikačná známka v celej EÚ, hodnotí značky na základe nezávislého, transparentného a vysoko rešpektovaného trojstupňového procesu, ktorého súčasťou je aj dôkladný audit značiek. V ňom sa vo všetkých častiach výroby, spotreby aj likvidácie hodnotili dopady ich podnikania na životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj. Pečať kvality GREEN BRAND, získajú ocenené značky na dva roky po dôkladnom posúdení odbornou porotou, ktorá je kľúčovou súčasťou procesu hodnotenia a garantom odbornosti a nezávislosti.

Organizácia GREEN BRANDS bola založená v roku 2007 Norbertom Luxom na základe jeho úspešnej kariéry v medzinárodnej organizácii zaoberajúcej sa zvyšovaním hodnôt a kvality fungovania značiek a jeho osobného presvedčenia o dôležitosti udržateľnosti a ochrany prírody. V súčasnosti úspešne pôsobí v ôsmich európskych krajinách.