Ako môže stratégia udržateľnosti pomôcť vašej firme – časť 2.

Stále viac veľkých medzinárodných i menších lokálnych značiek začleňuje udržateľnosť a etické podnikanie do svojej stratégie. Ak je totiž takýto prístup účinne zakotvený do spôsobu fungovania podniku a je budovaný s jasnou a dlhodobou víziou, môže priniesť hmatateľné výsledky a posunúť značku na vyššiu úroveň. Udržateľnosť už je súčasťou firemnej stratégie veľkých aj malých značiek po celom svete. Prečo je to tak? Dozviete sa v článku.

Neostaňte pozadu

Lídri biznisu už dnes považujú udržateľnosť za jednu z najdôležitejších tém pre rast a rozvoj značky. V skutočnosti až 66% z nich si myslí, že udržateľná stratégie je pre úspešný biznis nevyhnutná. Ďalších 22% lídrov považuje udržateľnosť za nevyhnutnú do budúcnosti. Spoločensky zodpovedné udržateľné myslenie sa už dá považovať za štandard. Nenechajte, aby vám tento veľmi dôležitý vlak ušiel.

Zvýšená produktivita

Šťastný zamestnanec je produktívny zamestnanec. Udržateľné opatrenie totiž nielen, že redukujú náklady, ale dokážu tiež prispieť k zvýšenej produktivite zamestnancov. Udržateľné, zelené a príjemné prostredie priamo zvyšuje morálku, sústredenie a pohodlie zamestnancov, pričom priaznivo ovplyvňuje aj dochádzku. Pozitívny vplyv na to má správne zvolené osvetlenie, rozloženie interiéru, zelené prostredie a ďalšie. Šťastní zamestnanci sú skrátka efektívnejší a spokojnejší. A to vďaka minimu vynoložených prostriedkov. Takéto prostredie je navyše atraktívnejšie aj pre potenciálnych investorov.

Jednoduchšie dodržiavanie nariadení

Neustále sprísňovanie vládných a európskych nariadení v oblasti udržateľnosti môže pre značky znamenať výraznú prekážku pri napĺňaní strategických cieľov. Nariadenia zamerané na presadzovanie vyššej udržateľnosti sú totiž čoraz prísnejšie a v budúcnosti môžeme očakávať len nárasť v tejto oblasti. Spoločnosti, ktoré majú udržatoľnosť ako súčasť svojej dlhodobej stratégie preto majú v tejto oblasti náskok a budujú si tiež vlastné know-how, ktoré môže ďalej využívať alebo z neho vytvoriť produkt alebo službu.

Využitie a recyklácia odpadu

Spoločnosti, ktoré zapracujú udržateľnosť do svojej biznis stratégie takmer automaticky narábajú aj šetrnejšie s odpadom. Najjednoduchšou metódou je implementovať do svojho fungovania recykláciu a opätovné využitie odpadov. V takom prípade vznikajú aj zaujímavé možnosti ako využiť buď vlastné alebo druhotné zdroje odpadov a premeniť ich na hodnotné výrobné zdroje. Keď sa k tomu pripojí aj správna edukácia zamestnancov v oblasti recyklácie, výsledkom je veľmi zdravý životný cyklus výrobkov, ktorý je základom cirkulárnej ekonomiky.

Lepšia akvizícia zákazníkov

Podľa prieskumu spoločnosti Statista až 92 % online nakupujúcich v Nemecku si na výrobkoch všíma pečate environmentálnej kvality a až 59 % z nich sa podľa toho tiež pri nákupe rozhoduje. Túto výhodu prináša aj ocenenie GREEN BRAND, ktoré môžu po audite a rozhodnutí odbornej poroty získať aj značky na slovenskom trhu. Ocenené značky potom môžu na svojich výrobkoch používať zelenú pečať a využiť ju ako komunikačnú výhodu na rôznych platformách a v médiách.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako môže vaša značka z ocenenia GREEN BRAND ťažiť a čo treba urobiť pre podanie žiadosti o nomináciu, neváhajte nás kontaktovať na slovakia@green-brands.org.