Ako môže cirkulárna ekonomika pomôcť vášmu podnikaniu – 1. časť

Životný cyklus produktov už dávno nekončí len v bode, keď si ich zákazník zakúpi. Moderná cirkulárna filozofia totiž ponúka výrobcom a poskytovateľom služieb mnohé účinné riešenia, ako na jej základe vytvoriť silnú značku, udržateľné výrobky a trvalú hodnotu, príťažlivú pre zákazníkov aj partnerov. Zaujímavé príklady nájdete v článku.

Z odpadu nový produkt

Obrovské množstvo odpadu, ktoré vo svete každoročne vzniká nemusí skončiť len na skládkach. Cirkulárna ekonomika totiž pracuje s ideou, že produkt si aj po skončení životnosti môže zachovať svoju hodnotu ak sa vráti do výrobného cyklu. A nemusí ísť len o mecanické recyklovanie, ale aj ďalšie metódy, ktoré z použitých výrbkov vytvoria materiály na ďalšiu výrobu. Príkladom je dánska značka WAIR, ktorý z textilného odpadu vyrába štýlovú udržateľnú obuv.

Opätovné využitie

Využitie nepotrebných alebo preslujúcich produktov je jedným z hlavných trendov cirkulárnej ekonomiky. Na vzostupe sú napríklad platformy na zdieľanie nevyužitých materiálov a strojov pre firmy. Podobne fungujú aj platformy na opätovné využitie odpadu z jedla, ktorý je využitý na ďalšiu výrobu. Do tejto kategórie patrí aj posun od jednorázových k opätovne využiteľným obalom vo výrobnom alebo automobilovom priemysle. Zaujímavým príkladom je napríklad holadnský startup Excess Materials Exchange, ktorý spája B2B spoločnosti s úmyslom zdieľať nevyužité materiály a produkty.

Opravovanie produktov

Životný cyklus pokazených výrobkov nemusí skončiť len recykláciou alebo opätovným využitím materiálov. Pri tisíckach ton elektroniky, ktorá každý rok skončí na skládkach je to unikátna príležitosť ako vrátiť hodnotu výrobkom určeným „do šrotu“. Viaceré spoločnosti už preto začali s aktivitami, ktoré pomáhajú vďaka opravovaniu znížiť uhlíkovú stopu a ušetriť na výdavkoch za výrobné materiály. Aj v tejto oblasti už vzniklo mnoho úspešných spoločnstí, medzi ktoré patrí aj nemecká platforma FixFirst, ktorá vyvíja softvér na digitalizovanie opravárenských služieb.