Ako môže cirkulárna ekonomika pomôcť vášmu podnikaniu – 2. časť

Udržateľné podnikateľské modely už nie sú len hudbou budúcnosti, ale využíva ich čoraz viac úspešných značiek. Životný cyklus produktov totiž nemui končiť len kúpou, ale v ideálnom prípade sa rozvíja a pokračuje ďalej. V druhej časti nášho článku vám predstavíme ďalšie zaujímavé trendy v udržateľnom podnikaní.

Internet of Waste

Zber a narábanie s odpadom môže profitovať z moderných technológií rovnako ako ostatné odvetvia. Dôkazom sú moderné riešenia postavené na koncepte Internetu vecí (IoT). Zberné vozidlá napríklad často zbierajú aj odpadové nádoby, ktoré sú len poloprázdne. Riešenie v takomto prípade ponúka softvér, ktorý zbiera údaje o stave odpadu priamo na zberných nádobách a na základe spracovaných dát navrhne ideálnu trasu, čo šetrí zdroje aj čas. Z úspešných riešení môžeme spomenúť napríklad Recytrust alebo Ishitva Robotics Systems.

Umelá inteligencia to roztriedi

Pri zbere odpadu vzniká ďalší veľký problém, kedy vyzbieraný odpad často končí na rovnakom mieste, keďže zariadenia na jeho spracovanie nedokážu rozoznať rôzne materiály. Tu však vstupujú do hry senzory ovládané AI, ktoré dokážu rozoznať rozne materiály, čo umožňuje efektívnejšie spracovanie. V tomto obore pôsobia napríklad spoločnosti RECYCLEYE alebo Lixo.

Udržateľný blockchain

Výhodou platformy ako Blockchain je, že dokážu trackovať pohyb produktu naprieč výrobným reťazcom. Vďaka tomu je možné napríklad identifikovať a vyhodnotiť uh líkovú stopu. Značky využívajúce tento systém tiež môžu jednoducho odmeňovať svojich zákazníkov za udržateľné správanie ako napríklad vrátenie obalov v podobe prázdnych fľaší.

Materiály na biologickej báze

Jedným z hlavných „vinníkov“ znečisťovania sú produkty a obaly vyrobené z neobnoviteľných zdrojov. Ich životný cyklus je zvyčajne veľmi krátky a končí v slepej uličke. Značky sa preto snažia čoraz častejšie používať pri výrobe obnoviteľné biologické materiály. Medzi najpoužívanejšie patria bioplasty, drevené štiepky, piliny, recyklovaný potravinový odpad a huby. Medzi úspšené spoločnosti v tejto oblasti patria napríklad Teysha Technologies alebo MOGU.

Cirkulárna ekonomika má vďaka novým technológiám a udržateľným postupom už dnes v podnikaní svoje silné miesto. A v budúcnosti bude podobných riešení len pribúdať, keďže sú smart, efektívne a nevyhnutné. Veríme, že ste sa trendami v cirkulárnej ekonomike inšpirovali a skúsite niečo podobné aj vo svojom podnikaní.