Slovakia

Porota – konečný rozhodovateľ

V rámci celosvetovo jedinečného trojfázového procesu oceňovania ekologicky udržateľných značiek je konečné rozhodnutie o ocenených spoločnostiach na členoch poroty. Kontrolujú všetky predložené validačné dokumenty vrátane príslušných hodnotení a robia nezávislé rozhodnutia. Porota je zložená z odborníkov a vysokých predstaviteľov podnikateľských, vedeckých, mediálnych, agentúrnych a environmentálnych združení. Predstavujeme vám členov poroty súčasného procesu validácie na Slovensku:

Beata Hlavčáková

Deloitte Advisory s.r.o.

Martina Kolesárová

Nadácia Pontis

Jana Kutlíková

Zemito.sk

Klaudia Medalová

Biospotrebitel.sk / Centrum enviromentálnych aktivít

Radoslav Mizera

SOLVED

Daniel Rabina

GREEN TALK, S.R.O.

Peter Rakovský 

denkstatt sk, s.r.o.