Helga Kromp-Kolb

Prof. Dr. Helga Kromp-Kolb

Osobnosť GREEN BRANDS Austria za rok 2018

Medzinárodne uznávaná klimatologička a angažovaná vedkyňa


Je najznámejšia rakúska klimatologička a jedna z najangažovanejších vedkýň, ktorá sa zaoberá následkami globálnej klimatickej zmeny – „asi najväčšou výzvou našej doby“.

Klimatická zmena je jej životnou témou. Hoci dovŕšila sedemdesiatku, rakúska vedkyňa roka 2005 neúnavne upozorňuje na následky klimatickej zmeny: „Keď nepodnikneme nič proti klimatickej zmene, budú vo veľkom meradle nasledovať ozbrojené konflikty, vyvolané nedostatkom vody, suchami, stúpajúcou hladinou oceánov a inými extrémnymi udalosťami.“ Vykresľuje pochmúrne scenáre, ktoré nám názorne ukazujú, že nedostatočné environmentálne povedomie má za následok zlyhanie, ktoré bude záhubou nás všetkých.

Na druhej strane však tiež poukazuje na to, že hrozbu, ktorú klimatická zmena predstavuje, možno vnímať ako šancu na dávno nutné transformácie, a že opatrenia, ktoré sú potrebné na ochranu klímy, majú aj iné vítané dôsledky.

Už počas štúdia meteorológie na univerzite vo Viedni v 70. rokoch sa Helga Krompová-Kolbová stretla s témou klimatická zmena, ktorá formovala jej ďalší výskum. Po promócii v roku 1971 pracovala najprv ako výskumná asistentka na Viedenskej univerzite, v roku 1982 sa habilitovala v špeciálnom odbore meteorológia životného prostredia a na Ústrednom ústave pre meteorológiu a geodynamiku vybudovala Oddelenie pre meteorológiu životného prostredia.

Potom ju vymenovali za profesorku pre meteorológiu a klimatológiu na Univerzite BOKU vo Viedni, kde v roku 2010 založila „Centrum pre globálnu zmenu a trvalú udržateľnosť“, ktoré viedla až do odchodu do penzie v roku 2017.

Ťažisko jej výskumu je meteorológia životného prostredia, najmä rozptyl škodlivých látok v atmosfére a klimatická zmena. V posledných rokoch sa do centra jej záujmu dostali aj otázky trvalo udržateľného rozvoja, transformácie spoločnosti a nevyhnutný posun paradigiem vo vede a spoločnosti. Je spoluzakladateľkou aliancie Trvalo udržateľné univerzity v Rakúsku.

No hlas Helgy Krompovej-Kolbovej nemá váhu iba vo vede, ale aj v politike a hospodárstve. Pôsobila ako konzultantka pre viaceré rakúske spolkové vlády, predsedala Fóru pre atómové otázky, bola členkou Poradného zboru pre klímu a energetické fondy a vedeckou poradkyňou Inštitútu pre výskum dopadov na klímu v Postupime.

Významne sa podieľala aj na založení organizácie Climate Change Centers Austria (CCCA). CCCA predstavuje sieť inštitúcií skúmajúcich klímu a ide o centrálne miesto pre vedu, politiku, médiá a verejnosť pre všetky otázky týkajúce sa výskumu klímy v Rakúsku.

kolb_05
kolb_04
kolb_03

Helga Krompová-Kolbová neúnavne bojuje za to, aby sa klimatická zmena nebola iba témou elít, ale aby tejto téme rozumel hocikto. Preto vydala v roku 2005 knihu „Schwarzbuch Klimawandel“ (Čierna kniha o klimatickej zmene), v ktorej predstavila komplexné vedecké súvislosti jednoducho a zrozumiteľne.

V svojej druhej knihe, ktorá vyšla prednedávnom, apeluje renomovaná vedkyňa na každého jedného z nás, že musíme zmeniť naše myslenie, aby sme následky klimatickej zmeny udržali v medziach. Hurikány, záplavy, suchá – príliš často zažívame extrémne výkyvy počasia spôsobené klimatickou zmenou a ktoré  bývajú tiež príčinou lokálnych a regionálnych konfliktov, ktoré vedú k vojnám, teroru, migrácii a utečeneckým krízam. Zasiahnu najmä tých slabších. Menej zrážok vedie práve v chudobnejších krajinách k prepuknutiu hladomoru.

V niektorých rozvojových krajinách pravidelne mizne hospodársky ťažko vydobyté živobytie za pár hodín, keď sa priženie tajfún alebo hurikán. Toto všetko sú dôsledky klimatickej zmeny, ktoré ľudí zasahujú priamo a v budúcnosti sa budú vyskytovať častejšie a vo väčších extrémoch, tvrdí Krompová-Kolbová.

No aj vo vyspelých krajinách cítiť dôsledky klimatickej zmeny. Veľkej vlne horúčav v Európe v roku 2003 padlo za obeť 30 000 ľudí, najmä osamelo žijúci starší ľudia a sociálne slabší.

Poľnohospodárstvo trpí neskorými mrazmi, záplavami, suchami, krupobitiami a novými škodcami a chorobami. Zimná turistická sezóna bojuje s nedostatkom snehu – v podstate sú zasiahnuté všetky odvetvia hospodárstva.

„Výzva spočíva v tom, aby sme v rámci environmentálne stanovených hraníc umožnili kvalitný život pre všetkých.

Toto si vyžaduje hlbokú transformáciu spoločnosti a prináša so sebou zásadné otázky týkajúce sa spoločenských hodnôt,“ upozorňuje.

Klimatická zmena je následok nadmerného využívania prírodných zdrojov nášho globálneho ekosystému. Postupné ukončenie používania fosílnych palív nie je žiadna triviálnosť, nič, čo by sa dalo vyriešiť čisto technologicky, ale vyžaduje si okrem iného aj štrukturálne zmeny a zmeny v životnom štýle každého jedného z nás.

Napĺňa ju bezmocnosťou, že sa pre túto tému stále robí tak málo; že sa nevyužívajú šance, aby sa zmeny klímy zastavili. No ako niekoľkonásobná rakúska majsterka v orientačnom behu a dlhoročná trénerka národného tímu je vytrvalá a odhodlaná. Svojou popularitou a húževnatým úsilím o silné environmentálne povedomie niečo dosiahla a mnohých ovplyvnila.

Za to bola Helga Krompová-Kolbová mnohokrát ocenená a stala sa rakúskou vedkyňou roka 2005. Toto ocenenie získavajú výskumníci, ktorí svoju prácu a odbor približujú širokej verejnosti a pozdvihujú tak imidž rakúskej vedy. Okrem toho jej bolo v roku 2006 udelené Zlaté vyznamenanie za zásluhy pre región Viedeň a cena Panda Award Svetového fondu na ochranu prírody. V roku 2008 získala cenu za ochranu klímy od rakúskej poisťovne pre krupobitie a v roku 2013 Veľké strieborné vyznamenanie za zásluhy pre Rakúsku republiku. O rok neskôr jej bola udelená cena „Building Future Award“, ktorá je pod patronátom nemeckého Spolkového ministerstva pre hospodárstvo a energetiku a každé dva roky vzdáva česť výnimočnej osobnosti verejného života za špičkovú vedeckú činnosť alebo významnú spoločenskú angažovanosť. Sotva nájdeme niekoho iného, koho by to vystihovalo viac ako Helgu Krompovú-Kolbovú.

kolb_02
kolb_01

No Helga Krompová-Kolbová nie je iba renomovaná klimatologička, ale aj skutočne kozmopolitná osobnosť: narodila sa v roku 1948 vo Viedni, ako dcéra diplomata vyrastala vo Francúzsku, Luxembursku, Indii a Rakúsku. Aj neskôr ju to ťahalo z Rakúska do iných krajín. Okrem iného vyučovala v USA ako docentka na Štátnej univerzite v San José v Kalifornii. Helga Krompová-Kolbová je vydatá za výskumníka v oblasti rizík Prof. Wolfganga Krompa.

Často je to frustrujúce, no aj napínavé a uspokojujúce – takto opisuje Krompová-Kolbová svoju prácu venovanú klimatickej zmene, asi najväčšej výzve našej doby. No v spolupráci s vedcami z iných disciplín a kreatívnymi ľuďmi s víziami do budúcnosti z civilnej spoločnosti, hospodárstva a politiky sa otvára potenciál pre pozitívny obrat – a presne tomu sa treba venovať.

Na pesimizmus je už neskoro. Treba konať. Hneď! Renomovaná vedkyňa je presvedčená: človek ako najvýraznejšia tvorivá sila nesie neskutočne veľkú zodpovednosť. Klimatická zmena prináša obrovskú šancu na obrat. Už celé desaťročia bojuje odvážne, úprimne a energicky za silnejšie povedomie o tom, ako môže spoločnosť pristupovať ku klimatickej zmene, a ukazuje cesty do budúcnosti, bezpečnej aj pre naše vnúčatá. Za svoju pôsobivú angažovanosť a vytrvalé nasadenie bola pani Prof. Helga Krompová-Kolbová ocenená ako osobnosť GREEN BRAND Austria za rok 2018.