Werner Lampert

Werner Lampert

Osobnosť GREEN BRANDS Austria 2012

Priekopník ekologického poľnohospodárstva v Rakúsku a spisovateľ


Informácie o práci Wernera Lamperta nájdete na http://www.wernerlampert.com/.

Nie, Werner Lampert nie je kuchár ani poľnohospodár. A predsa ho téma výživa zamestnáva už vyše 40 rokov. Lampertovým poslaním je obrat k zodpovednému a spravodlivému ekologickému poľnohospodárstvu a trvalo udržateľnej produkcii spotrebného tovaru.

S projektmi „Ja! Natürlich“ (Áno! Prirodzene“) pre Rewe a „Zurück zum Ursprung“ (Naspäť ku koreňom) pre Hofer KG vytvoril dve najúspešnejšie bioznačky Európy. Napísal viacero kníh, v ktorých približuje spotrebiteľom nutnosť celostného prístupu k poľnohospodárstvu. V roku 1998 založil poradenskú spoločnosť Werner Lampert Beratungs GmbH, ktorá pomáha obchodníkom v celej Európe, aby koncipovali trvalo udržateľné bio značky alebo celé biosortimenty a implementovali systémy trvalej udržateľnosti do existujúcich značiek. V tomto je Werner Lampert jedným z priekopníkov trvalo udržateľných bioproduktov v Európe.

Svet stojí pred obrovskými výzvami: svetová populácia rastie, klimatická zmena postupuje a čistá voda sa stáva na našej planéte čoraz väčšou zriedkavosťou.
Paralelne s tým sa aj zásobovanie potravinami v nasledujúcich 20 rokoch zmení pre Európu na veľkú výzvu. Aby sme mohli žiť aj zajtra kvalitne a zdravo, vyzýva nás Werner Lampert k zmene myslenia: smerom k trvalo udržateľnému ekologickému poľnohospodárstvu a spravodlivej produkcii spotrebného tovaru. A to hneď.
Otcovi dvoch dcér leží na srdci, aby aj budúce generácie mali prístup k zdravým potravinám. Nabáda nás k neodkladnému konaniu a požaduje rýchlu zmenu v poľnohospodárstve. Jeho krédo znie: iba zodpovedné a spravodlivé ekologické poľnohospodárstvo môže zabezpečiť trvalú udržateľnosť.

Lampert je presvedčený, že každý musí prevziať zodpovednosť a začať trvalo udržateľne myslieť, konať a hospodáriť. Poľnohospodári alebo producenti sú zodpovední za zdravé produkty, ktoré prispievajú k dobrým podmienkam pre spotrebiteľov a životné prostredie. Spotrebitelia zase musia pochopiť, že za potravinami stoja ľudia, ktorí ich produkujú a žijú z tržieb. Až keď sa spotrebitelia dozvedia, kto ich mlieko, syr alebo chlieb vyrába, môžu si k nemu vybudovať dôveru. A z nej sa potom rodí zodpovednosť.

Werner Lampert sa narodil v roku 1946 vo Vorarlbergu a patrí k priekopníkom trvalo udržateľnej produkcie potravín.

Už v 70. rokoch sa intenzívne zaoberá ekologickým poľnohospodárstvom, snaží sa etablovať pojem bio ako synonymum pre trvalú udržateľnosť a vytvoriť vysoko kvalitné produkty, vyrobené trvalo udržateľne a transparentne.

lampert_05
lampert_04
lampert_03

Celoživotný záujem Wernera Lamperta o ekologické poľnohospodárstvo sa prebudil už v polovici 60. rokov, keď sa vo Švajčiarsku zoznámil s prvými priekopníkmi biologicko-dynamického poľnohospodárstva Mariou a Hansom Müllerovcami a Hansom Petrom Ruschom. Fascinovali ho spisy Rudolfa Steinera, zakladateľa biologicko-dynamického spôsobu hospodárenia, a intenzívne sa zaoberal antropozofickým konceptom prirodzenej rovnováhy v prírode.

Hlavné myšlienky tohto hnutia – celostné myslenie, trvalo udržateľné hospodárenie v uzavretom hospodárskom cykle a podpora prirodzených životných procesov – ovplyvňujú Wernera Lamperta dodnes.

Je presvedčený, že iba tento spôsob poľnohospodárstva má perspektívu do budúcnosti, a že iba ním sa dá dosiahnuť potravinová nezávislosť. Začiatkom 80. rokov začal budovať vo Viedni veľkoobchod s biopotravinami a v tomto odvetví ho preslávili produkty najvyššej kvality.

V roku 1994 vytvoril bioznačku „Ja! Natürlich“ (Áno! Prirodzene“) a deväť rokov je zodpovedný za jej vedenie a vývoj trvalo udržateľných štandardov kvality. V svojom projekte „Zurück zum Ursprung“ (Naspäť ku koreňom), ktorý sa dostal na trh v roku 2006 po niekoľkoročnom vývoji, sa Werner Osobnosť Green Brand Austria za rok 2012 Lampert sústredil intenzívnejšie na základné myšlienky ekologického poľnohospodárstva a integroval do bioznačky základné hodnoty trvalej udržateľnosti a regionálnosti. Je presvedčený, že trvalo udržateľné poľnohospodárstvo si vyžaduje prevzatie zodpovednosti od všetkých zúčastnených, od ekologických poľnohospodárov cez spracovateľský priemysel až po spotrebiteľov. To predpokladá vytvorenie dôvery, ktorú možno dosiahnuť iba kontrolovateľnou a transparentnou cestou späť k pôvodnému produktu.

So svojím tímom expertov v poradenskej spoločnosti Werner Lampert Beratungs GmbH sa dnes stará o vývoj, výrobu a uvedenie na trh trvalo udržateľných, pre život dôležitých a cenovo dostupných bioproduktov a bioznačiek. Firma sa zaoberá otázkou, ako môžu byť štandardy trvalej udržateľnosti aplikované na spotrebný tovar a transparentne predstavené. Popritom vedie Werner Lampert ekologickú farmu v Pame v Burgenlande.

lampert_01

Trvalá udržateľnosť, pôžitok a hospodárnosť nie sú – a tým si je Werner Lamper istý – žiadne protiklady. Lebo zo zdravých produktov profitujú všetci: príroda, ďalšie generácie, poľnohospodári a producenti, rovnako ako obchod a spotrebitelia. Werner Lampert vsadil na kombináciu ekologických, ekonomických a sociálnych aspektov trvalej udržateľnosti, aby zaistil budúcnosť, ktorú stojí za to žiť.

Hoci Lampert toho už veľa dosiahol, neúnavne sa zasadzuje o nové štandardy pre produkciu potravín.

Čo presne si máme predstaviť pod pojmom bio? Ktoré smernice musí dodržiavať výrobca potravín? A kedy je daný produkt trvalo udržateľný? Odpovede na tieto otázky dáva označenie kvality „Prüf Nach!“ (Over!) pre biopotraviny, ktoré Lampert vymyslel.

Toto označenie dostávajú udržateľne vyprodukované regionálne biopotraviny najvyššej kvality.

Svojimi prísnymi požiadavkami presahuje tento kvalitatívny štandard ekologické nariadenie EÚ a nastavuje tak v Európe nové normy. Podľa Lamperta by mal aj spotrebný tovar v budúcnosti spĺňať tie isté vysoké požiadavky na kvalitu a trvalú udržateľnosť, ako biopotraviny z projektu „Zurück zum Ursprung“ (Naspäť ku koreňom). Lebo pre každý produkt platí: iba trvalo udržateľný cyklus zabezpečí spokojnosť pre všetkých, čo sa zúčastňujú na produkcii. Preto pracuje Werner Lampert so svojím tímom na štandarde trvalej udržateľnosti pre spotrebný tovar, vyrobený spravodlivým spôsobom, pod názvom „Fairify“.

Za svoju angažovanú a záslužnú ekologickú misiu v Rakúsku a Európe získal Werner Lampert ocenenie „Osobnosť Green Brand Austria za rok 2012“.

Jeho nápady a koncepty stanovili nové štandardy pre spotrebiteľov – nielen v Rakúsku, ale v celej Európe. Lampertovi sa podarilo dosiahnuť, aby spotrebitelia menili svoj spôsob myslenia, nakupovali zodpovednejšie a požadovali transparentnosť. Začal sa obrat v povedomí, čo je v neposlednom rade zásluha Wernera Lamperta. A to veľmi dôležitá. Pre ľudí, našu planétu a našu budúcnosť.