Dr. Stefan Siemer

GREEN BRANDS poznám už 10 rokov. Do roku 2018 som bol aktívnym členom nemeckej poroty a veľmi som si cenil seriózne a angažované diskusie v nezávislej porote. Už dva roky vediem sekciu pre trvalú udržateľnosť v spoločnosti WELEDA.

WELEDA získala ocenenie GREEN BRAND v Nemecku, Švajčiarsku, Rakúsku, Česku a Maďarsku. Popri mnohých našich ďalších oceneniach a štandardoch, ako napr. EMAS, NATRUE a UEBT, hodnotím na ocenení GREEN BRANDS veľmi pozitívne, že sa jasne zameriava na ekologickú udržateľnosť, je vhodné pre malé podniky aj startupy. A zároveň je dobre zrozumiteľné pre koncových zákazníkov.

Dr. Stefan Siemer

Head of Corporate SustainabilityWeleda Group